Рубрики
Структура земельного фонду України та динаміка його змін. Співвідношення кількості чорноземів в Україні та інших європейських країнах
Структура українських земель та співвідношення кількості чорноземів в Україні та інших європейських країнах. Структура земельного фонду України та динаміка його змін.
Національна академія аграрних наук на замовлення Держгеокадастру представляє структуру земельного фонду України.

Загальна площа земель в Україні становить 60,4 млн гектарів. З них 70% – 42,4 млн газемлі сільськогосподарського призначення, з яких щорічно обробляється понад 32 млн гектарів. Для порівняння, у Польщі під сільгоспвиробництво задіяні вдвічі менші площі – 14 млн га, в Німеччині – 12 млн га, у Румунії – 9 млн гектарів. Кількість чорноземів в Україні є найбільшою в світі і складає 28 млн гектарів.

За 20 років в розподілі земельного фонду України між основними землекористувачами та власниками землі відбулися принципові зміни. Площа земель які знаходяться у власності чи користуванні сільськогосподарських підприємств зменшилася на 23903,9 тис. га (39,6 %). Площа земель, які фактично використовуються громадянами навпаки  збільшилась на 14881,6 тис. га (24,7 %); площі земель, якими володіють або користуються заклади, установи, організації, промислові та інші підприємства, підприємства та організації транспорту, зв’язку, частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони майже не змінилися і станом на 01.01.2015 становить 2309,8 тис.га, що на 28,0 тис. га менше ніж станом на 01.01.1995. Площа земель, які знаходяться у лісогосподарських підприємств збільшилася на 1666,0 тис. га (2,8 %); площі земель запасу збільшилися на 7421,8 тис. га (12,3 %) і становлять 10775,7 тис. га.

Решта земель – 863,7 тис. га знаходяться у власності або користуванні інших землекористувачів, ця площа є майже незмінною порівняно з 1994 роком.

 

 

1994

2005

2008

2014

Площа, тис.га

%

Площа, тис.га

%

Площа, тис.га

%

Площа, тис.га

%

Сільськогосподарські угіддя

41890,4

69,4

41763,8

69,2

41650,0

69,0

41511,7

68,8

Лісовкриті площі

10331

17,1

10475,9

17,3

10556,3

17,5

10630,3

17,6

Забудовані землі

2386,2

4,0

2458,3

4,1

2476,6

4,1

2550,4

4,2

Відкриті заболочені землі

920,8

1,5

957,1

1,6

975,8

1,6

982,6

1,6

Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом

1105,6

1,8

1039,0

1,7

1038,2

1,7

1015,8

1,7

Інші землі

1301,2

2,2

1239,6

2,1

1236,3

2,1

1237,7

2,1

Води

2419,6

4,0

2421,1

4,0

2421,6

4,0

2426,4

4,0

Всього

60354,8

100,0

60354,8

100,0

60354,8

100,0

60354,9

100,0

Джерело: Національна академія аграрних наук

За 2014 рік площа сільськогосподарських земель в Україні зменшилася на 13000 га і склала на 1 січня 2015 року 42731,5 тис. га проти 42744,5 тис. га на початок минулого року. Питома вага площі сільськогосподарських земель в загальній площі (території) України не змінилася і складає 70,8%. Найбільше скорочення площ пройшло по таких категоріях: перелоги (зменшення на 11,8 тис. га до 239,4 тис. га), пасовища (на 5,8 тис. га до 5441 тис. га) та сіножаті (зменшення на 1,5 тис. га до 2407,3 тис. гектарів).

Ліси та інші лісовкриті площі збільшилися на 5,9 тис. гадо 10630,3 тис. гектарів. На них припадає 17,6% від загальної площі країни. Площа забудованих земель збільшилася на 7,8 тис. га до 2550,4 тис. га, в тому числі під житловою забудовоюна 4,2 до 487,7 тис. гектарів. Землі промисловості збільшилися на 0,7 тис. га до 224,1 тис. гектарів. Скоротилася площа земель комерційного використання (на 0,2 тис. га до 54,9 тис. га), змішаного використання (на 0,4 тис. га, до 29,3 тис. га) та на 0,6 тис. га зменшилися площі земель, які використовувалися для відпочинку, та інших відкритих  земель.

Загальна площа території України – 60354,9 тис. гектарів. За минулий рік площа земель (суші) скоротилася на 3,5 тис. га до 57928,5 тис. га, а площа територій, покритих поверхневими водами, відповідно збільшилася на такий самий показник до 2426,4 тис. гектарів.

 

опубліковано: Сергій Петрович Саяпін    2015-04-02 14:04