Рубрики
Переваги застосування інтернет-маркетингу аграрними підприємствами

Визначено та проаналізовано переваги використання інтернет-маркетингу для фермерів

 

Інтернет дедалі частіше виступає у ролі потужного альтернативного маркетингового інструмента для багатьох компаній.  Він допомагає швидше та ефективніше використовувати інформацію для просування і продажу продукції, дозволяє безпосередньо і за набагато менших витрат взаємодіяти з клієнтами в ланцюзі постачання. Проникнення Інтернет-технологій в сільське господарство призводить до виникнення модернізованих послуг, розвитку електронного бізнесу і появи нових можливостей, поліпшення освіти і навчання тощо. Інтернет-технології мають допомогти сільськогосподарському сектору досягти відповідності комплексним вимогам якості, урегульованості та ефективності. Це може змінити на краще аграрні ринки і відносини між окремими елементами ланцюга постачання та ринкової інфраструктури, а також призвести до більш високого рівня насиченості ринку. Інтернет надає постійний доступ до ринків, розширює права і можливості фермерів вести переговори за вигіднішими цінами, налагоджувати стосунки в ланцюгу створення вартості.

Крім того, Інтернет дозволяє підприємцям витрачати менше часу на маркетинг та просування своєї продукції, набагато легше розширювати клієнтську базу та тримати контакт з нею.

Однак в аграрному секторі існують потенційні загрози для розвитку інтернет-маркетингу, в першу чергу, через низький рівень наявної інформаційної інфраструктури в сільській місцевості, низький рівень  комп’ютерної грамотності фермерів і обізнаності про Інтернет тощо [1]. Серед міського населення та бізнес-структур так званий ринок електронної комерції вже має величезний вплив. Тому актуальним є проведення досліджень з питань проникнення Інтернету на аграрні ринки.

Досвід зарубіжних країн вказує на те, що сільське господарство є сприйнятливим до електронної комерції через наявність великого і сегментованого ринку. Фермери отримують інформацію про характеристики продукції, що дозволяє їм порівнювати товари за багатьма показниками, в тому числі ціновими. Застосування електронної комерції в секторі сільського господарства збільшує можливість проникнення аграріїв на нові ринки збуту як в межах країни, так і за кордоном, а також підвищує ефективність обслуговування існуючих ринків [1]. Фермери, що не використовують переваги електронної комерції, вважаючи її занадто складним і необов’язковим нововведенням, насправді ризикують позбавити себе величезнихбізнес-можливостей, які можуть значно поліпшити показники успішності підприємницької діяльності [2]. 

Отже, Інтернет надає наступні переваги для фермера :

1.     Використання у маркетингових дослідженнях;

Ефективний план маркетингу починається з надійних маркетингових досліджень. Саме Інтернет є економічно вигідним та універсальним способом отримати будь-яку інформацію для розробки продукту, проведення конкурентного аналізу, ціноутворення, і для створення нових ідей.

2.  Ефективне просування продукції;

Інтернет-пошукові системи генерують разючу кількість посилань та інформаційних ресурсів. Зареєструвавши назву свого підприємства та подавши її докладний опис у максимально можливу кількість фермерських каталогівфермер збільшує свої шанси бути поміченим споживачем, який шукає відповідну продукцію, покращити репутацію та підвищити впізнаваність свого господарства. Крім того, Інтернет-маркетинг дозволяє  виходити на клієнтів, яких неможливо було б досягти за інших умов, наприклад через велику різницю у географічному розташуванні, та підтримувати зв’язки з наявними клієнтами [2, 3].

3.  Зниження операційних витрат;

4.  Значні переваги для невеликих підприємств: Інтернет створює можливості для різноманітних типів індивідуальності підприємців розпочати свій бізнес; пропонує зручний спосіб ведення ділових операцій, без будь-яких часових обмежень; забезпечує більш високі доходи [4].

Детальніше переваги для підприємців, що використовують Інтернет-маркетинг, представлені у Табл. 1 [1]:

Таблиця 1.Можливості Інтернет-маркетингу для підприємців

Діяльність

Можливості

Вигоди

Без використання Інтернету

З використанням Інтернету

Пошук та знаходження технічної та іншої інформації, нових клієнтів, постачальників, продукції та послуг

Використання бізнес-каталогів, бібліотечних джерел та друкованої преси

Використання спеціалізованих пошукових двигунів у веб-просторі; вивчення сайтів з відповідним текстовим наповненням; можливість брати участь і підтримувати життєдіяльність форумних груп (віртуальних спільнот) у специфічній області знань

Швидше у рази знаходження точної та оновленої інформації

Дослідження конкуренції

Відвідування ярмарків, слідкування за спеціалізованими виданнями

Можливість переглянути Інтернет-презентацію конкурентів; використати онлайн-ресурси, що вони пропонують потенційним клієнтам

Розширеннябачення в глобальному масштабі, набагато простіше ознайомлення з тенденціями в галузі

Інформування наявних та потенційних клієнтів

Вузьке коло отримувачів інформації та обмежений доступ (завдяки  фізичному обмеженню) бажаючих її отримати

Публікування великої кількості інформації за мінімальних витрат; максимально спрощене спілкування з клієнтами (за допомогою е-мейлів)

Негайне реагуванняна запити і зауваження, досягнення величезної кількості потенційних клієнтів, реальна можливість вийти на закордонні ринки.

Отримання зворотного зв’язку від дистриб’юторів та клієнтів

Як водиться, у паперовому вигляді, з затримкою у часі

Електронним способом, без затримки у часі та у будь-якому форматі

Можливістьпідтримувати базу даних, що в значній мірі полегшує підготовку звітності, аналітичних оглядів і визначення тенденцій.

Підвищення розміру «робочих годин» для потенційних клієнтів

Обмежена можливість контактування клієнтів та здійснення транзакцій

Можливість спілкування у будь-який час, за мінімальної ціни та у 24-годинному робочому форматі

Майже постійний зв’язок з клієнтами

Таким чином, основні переваги проникнення Інтернету в сільськогосподарські ринки є наступними: поліпшення охоплення ринку, зручність, скорочення операційних витрат бізнесу, прозорість ринкових умов, підвищення продуктивності, ефективності та координації ланцюга поставок. Зарубіжний досвід показує об’єктивну необхідність використання Інтернет-маркетингу фермерськими господарствами, що призводить до підвищення ефективності діяльності вітчизняних аграрних підприємств у разі застосування відповідних технологічних рішень.

 

Список літератури:

1.  Недялков А. Проникнення Інтернету в сільськогосподарські ринки: зразок Болгарії та України / Anton Nedyalkov, Victoria Borisova.  Internet Penetration in Agricultural Markets: the Pattern of Bulgaria and Ukraine // IAMO Forum 2005 “How effective is the invisible hand: Agricultural and food markets in Central and Eastern Europe?” [Електронний ресурс англ. мовою]. – Режим доступу : http://www.iamo.de/forum2005/files/Nedyalkov%20Borisova.pdf
2.  Фрейн М. Е-комерція для фермерів – Так, Ви зможете! Веб-інструменти та основи веб-маркетингу / Michelle Frain, Christine Ziegler. E-Commerce for Farmers –Yes, You Can! Web Based Tools and Web Marketing Basics [Електронний ресурс англ. мовою]. – Режим доступу : ttp://newfarm.rodaleinstitute.org/depts/midatlantic/FactSheets/e-commerce.shtml
3.  Тілмані Д. Маркетинг продовольства та сільськогосподарської продукції в Інтернеті / Dawn Thilmany. Marketing Food and Agricultural Products on the Internet [Електронний ресурс англ. мовою]. – Режим доступу : http://co.marketmaker.uiuc.edu/uploads/3c6e50379b0e65c81ade0a0d951c5a09.pdf
4.   Хольц-Клоз М. Маркетинг в Інтернеті / Mary Holz-Clause. Marketing on the Internet // Agricultural Marketing Resource Center [Електронний ресурс англ. мовою]. – Режим доступу : http://www.agmrc.org/business_development/operating_a_business/direct_marketing/articles/marketing-on-the-internet/
опубліковано: Ольга Швиденко    2015-07-20 09:07