Рубрики
Гідроекологічний моніторинг
У навчальному посібнику сформульовано наукові засади моніторингу поверхневих і підземних вод, обґрунтовано концепцію гідроекологічного моніторингу і програму його реалізації...

У навчальному посібнику сформульовано наукові засади моніторингу поверхневих і підземних вод, обґрунтовано концепцію гідроекологічного моніторингу і програму його реалізації, відображено суть головних складових - геоекологічних досліджень, екологічного нормування, екологічного прогнозування, а також методичного і метрологічного забезпечення. Визначено коло проблем, які зустрічаються при реалізації моніторингових досліджень поверхневих і підземних вод та водних екосистем, накреслено шляхи їх вирішення.

Посібник рекомендується для студентів географічних, геологічних, біологічних та екологічних спеціальностей ВНЗ III-IVрівня акредитації, викладачів, практичних працівників сфери охорони навколишнього природного середовища, громадських організацій екологічного спрямування, усіх, хто цікавиться гідроекологічними проблемами.

Ковальчук І.П., Курганевич Л.П.  Гідроекологічний моніторинг: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. –  254 с.

© Ковальчук І.П., Курганевич Л.П., 2009

опубліковано: Іван Платонович Ковальчук    2015-09-09 11:09