Рубрики
АНАЛІЗ ЧАСОВИХ РЯДІВ СУПУТНИКОВИХ ДАНИХ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

 

Україна є одним із провідних гравців на сільськогосподарському ринку. Для адекватної оцінки стану розвитку сільськогосподарських культур за поточний вегетаційний період (задача моніторингу) потрібна оцінка часового ряду показників ступеня розвитку вегетації.

Основний метод визначення дійсного стану сільськогосподарських культур це оцінка їх кількісних і якісних показників в просторово - часовому аспекті.

Для визначення дійсного стану сільськогосподарських культур необхідно мати достатьо велике різноманіття супутникових даних. Інтеграція новітніх технологій в моніторинг та аналіз стану сільськогосподарських угідь відіграють ключову роль при плануванні ефективної господарської діяльності. Розроблення технологій обробки даних супутникових спостережень для оцінювання стану рослин, а саме визначення дефіциту вологи в сільськогосподарських культурах є актуальною задачею дистанційного зондування.

Сучасні засоби програмного забезпечення дозволяють використовувати для контролю розмірів посівних площ, виявлення ерозійних ділянок, моніторингу стану посівів та прогнозування врожайності чимало ознак наземних об’єктів, котрі отримуються на підставі супутникових знімків. До них належать спектральні характеристики, текстурні параметри та вегетаційні індекси, що розраховуються математичними методами. Нині напрацьовано чимало алгоритмів оброблення космічних знімків, створено системи супутникового моніторингу сільськогосподарських земель на глобальному рівні.

Тобто, для визначення дійсного стану сільськогосподарських культур необхідно мати велике різноманіття супутникових даних, а також виконати необхідний аналіз з метою моніторингу. Можна сказати, що аналіз часових рядів супутникових продуктів є важливим для ретроспективної оцінки часового ряду, виявлення трендів, аномалій розвитку та прогнозування.

опубліковано: Андрій Костенко    2015-12-15 04:12