Рубрики
Сучасна техніка для сівби зернових культур

Що посієш, те й пожнеш

 

Володимир Гречкосій, канд.техн. наук, доцент

Руслан Шатров, канд. техн. наук, доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Сівбаодна з найвідповідальніших операцій в системі механізованої технології вирощування зернових культур. Від її якості і своєчасності значно залежить врожай.

Для сівби зернових колосових і зернобобових культур можна скористатись посівною технікою вітчизняного (табл. 1; 3-8) і зарубіжного виробництва (табл. 6; 9; 10).

Таблиця 1. Технічна характеристика зернових сівалок ПАТ «Червона Зірка»

Показники

М а р к а

 

СЗ-3,

СЗТ-3,

СЗП-3,6

АСТРА НОВА 5,4-03

СЗ-10,8

СТС-2,1

СТС-6

Ширина захвату, м

3,6

3,6

3,6

5,4

10,8

2,05

6,15

Норма висіву, кг/га:

  -  насіння

 

 

5-400

 

 

5-400

 

 

4-400

5-400

 

 

4-300

  -  добрив

25-200

25-200

50-200

  -  трави

 

5-90

 

 

 

 

 

Робоча швидкість, км/год

8-10

8-10

7-10

Продуктивність за годину основ-ного часу, га

2,9-3,6

4,3-5,5

8,6-10,8

1,4-2,0

4,3-6,1

Ємкість ящиків, дм3:

  - зернових

 

 

453

 

 

1000

 

 

1358

 

 

226

 

 

678

  - тукових

212

500

636

106

318

  - трав’яних

 

86

 

 

 

 

 

Маса конст-рукттивна, кг

1380

1590

1535

3135

6200

1165

4484

Агрегатується з трактором, кл.

1,4

1,4

3

1,4

3

Сівалки моделей АСТРА-СЗ (крім СЗП-3,6 і АСТРА НОВА 5,4-03) можуть обладнуватися сошниками з міжряддями 15см або 7,5см. Вони сіють зернові колосові і зернобобові культури на полі, підготовленому після оранки.

Сучасна сівалка АСТРА НОВА 5,4-03 порівняно з своїм попередником СЗ-5,4 вирізняється оригінальними конструктивними рішеннями. Зокрема ємкості для насіння і добрив збільшено в 1,5 рази, що сприяє зменшенню кількості їх завантажень протягом зміни і збільшенню продуктивності посівного агрегату. Зерновий і туковий висівний апарати виконано із полімерного матеріалу. Цим самим виключається корозія і підвищується строк служби деталей. Замість  шестерінчастих редукторів встановлено варіатори для безступінчастого регулювання норми висіву насіння і добрив. Цілісна конструкція вузла сошника і прикочуючого котка забезпечує регулювання глибини заробки насіння з інтервалом у сантиметр і прикочування рядків, а отже, отримання дружних сходів рослин.

Сівалки СТС-2,1 і СТС-6 мають міжряддя 22,8см і використовуються за мінімальної або нульової технології. Сівалки СТС забезпечуються комплектами наральникових сошників для рядкового та стрілчастоподібних лап – для стрічкового посіву. Анкерні робочі органи сівалки-культиватора утворюють борозни, в які вноситься насіння і мінеральне добриво з прикочуванням кожного рядка окремим гладеньким котком. Стрілчастоподібні лапи забезпечують рівномірне розміщення насіння стрічкою в ущільненому ложі з прикочуванням кільчасто-шпоровими котками. Машина з такими лапами може використовуватись також для суцільної культивації.

Дві-три сівалки типу СЗ-3,6 можуть комплектуватись в агрегаті із зчіпками СПУ-11-1 чи СП-11А і тракторами відповідно кл. 2-3. Чотири таких сівалки комплектуються із зчіпкою СП-16А і тракторами кл. 4-5. З двох сівалок АСТРА НОВА 5,4-03 і зчіпки СП-10,8 можна скласти агрегат шириною захвату 10,8 м. Таким чином, залежно від довжини гону поля і обсягу посівних робіт можна ефективно використати відповідний машинний агрегат. Такі сівалки (табл. 1) є одними з найдешевших в Україні і широко використовуються в фермерських та інших сільськогосподарських підприємствах.

При вирощуванні зернових колосових культур за інтенсивною технологією необхідно дотримуватись таких вимог: сіяти в оптимальні строки, з високою якістю, залишаючи постійні технологічні колії. Відповідно до цих вимог готують посівну техніку.

Перш за все перевіряють технічний стан і регулюють сівалки на спеціальному бетонованому майданчику для перевірки і настроювання МТА розміром 9´12 м з нанесеною розміткою для встановлення робочих органів. Користуються також розмічувальними пасами.

На норму висіву сівалки регулюють зміною передаточного числа механізму привода висівних апаратів та довжини робочої частини котушки. Для орієнтовного визначення їх величин користуються діаграмами

З метою уточнення норми висіву зерновий ящик сівалки заповнюють на 1/3 об'єму. Під насіннєпроводи підставляють брезент. Раму сівалки встановлюють на підставки так, щоб вільно оберталось приводне колесо. Кількість обертів опорно-приводних коліс (котків) сівалки на площі 0,01 га  і частоту їх обертання приймають за даними табл. 2.

Після контрольного висіву зважують насіння, множать його масу на 100  і визначають фактичну норму висіву в кг/га. Якщо вона виходить за межі заданої норми більше як на ±5 %, змінюють довжину робочої частини котушок і повторюють перевірочний висів до одержання контрольної порції насіння у допустимих межах.

Таблиця 2. Дані для регулювання сівалок на норму висіву насіння

Сівалка

Кількість обертів коліс (котків)

Частота обертання, хв-1, при швидкості руху агрегату, км/год

6

8

10

СЗ-3,

13,6

27,3

36,3

45,4

СЗП-3,6 (привод від котків)

28,9

57,8

71,1

96,4

СЗП-3,6 (привод від коліс)

22,4

44,9

59,8

74,8

СЗС-6

26,0

59,2

78,9

98,6

 

Для запобігання висіву подвійної норми насіння і добрив на стиках суміжних проходів агрегату на воронки крайніх висівних апаратів сівалок встановлюють спеціальні пристрої-дільники потоку (два на агрегат). Сусідні з ними апарати перекривають. При цьому крайні висівні апарати обслуговують по два сошники, подають у них половинну норму насіння і туків (рис. 1).

Рис. 1. Насіннєва воронка висівного апарата
з дільником потоку (а) і розвертка дільника (б): 1 – заклепка; 1 – дільник потоку; 3 – дріт; 4 – отвір; 5 – насіннєва воронка; 6 – розвертка дільника

 

Агрегат з переобладнаними висівними апаратами водять з перекриттям близько двох сошників, щоб не було огріхів, перевитрат посівного матеріалу і недобору урожаю на загущених стикових рядках. Економія насіння пшениці нага становить 7…10 кг для односівалкового агрегату і 2,5…3 кг для трисівалкового.

Для одержання технологічних колій перекривають відповідні висівні апарати сівалки. Ширина технологічних колій і відстань між ними приймаються такими, щоб можна ефективно використовувати серійну техніку по догляду за рослинами.

Так, якщо в господарстві є машини для внесення добрив типу МВД-1000 чи MDS 935 і обприскувачі ОПШ‑2000ОП-2000-2-01, ОП-3200-1, Харди TZ, TWIN-TA, то формують технологічні колії шириною 1,8 м з відстанню між серединами проходів агрегату 21,6 м і шириною доріжок 0,45 м. Для цього на середній сівалці СЗ-3, трисівалкового агрегату перекривають 6, 7, 18 і 19-й висівні апарати через один прохід. Закривати і відкривати вікна висівних апаратів під час роботи агрегату можна з кабіни трактора за допомогою простих пристроїв, впроваджених на Брестській обласній сільськогосподарській дослідній станції (Техника в сел. хоз.-ве. – 1986. – № 6. – С. 8 – 10). Краще, якщо в одній загінці працюють два трисівалкових агрегати, один з яких має постійно перекриті відповідні сошники.Для агрегатів на базі сівалки СЗ‑10,8 перекривають 30,31, 42 і
43-й висівні апарати через один прохід.

При наявності обприскувачів ПОМ-630, ОПШ-15-01, ОМ-630-2, TWIN-LA та розкидачів  МВУ-6,  МВД-600

опубліковано: Руслан Володимирович Шатров    2016-01-12 14:01