Рубрики
Сучасна техніка для сівби просапних культур

Володимир Гречкосій, канд.техн. наук, доцент

Руслан Шатров, канд. техн. наук, доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Сівбаодна з найвідповідальніших операцій вирощування сільськогосподарських культур. Від її своєчасності і якості значною мірою залежить доля врожаю.

У структурі посівних площ в Україні просапні культури (кукурудза, соняшник, соя, цукрові буряки та інші) займають близько 30% орних земель, або більше 9 млн. га. Ці сільськогосподарські культури сіють, як правило, у другій половині квітняна початку травня протягом не більше 5-7 днів. Такі  стислі  терміни робіт потребують використання сучасної високопродуктивної і надійної техніки.

 Якість роботи посівних машин повинна повною мірою відповідати агротехнічним вимогам. Основними з них є глибина заробки насіння і норма його висіву, яка повинна забезпечити потрібну густоту рослин.

Так, за агротехнічними вимогами оптимальна глибина заробки насіння кукурудзи і соняшника в степових районах 5-6, а в лісостепових і поліських – 4-5 см. Наукою і практикою рекомендується така густота рослин на гектарі у період збирання врожаю кукурудзи на зерно і соняшника: у зоні Степу 35-45, Лісостепу – 50-60, Полісся – 55-65 тис. (більші норми для північніших районів кожної зони і ранньостиглих сортів). Страхова надбавка насіння щодо передзбиральної густоти рослин становить 15-20%. Для насіння соняшника другого класу вона може сягати 40%.

Рекомендована глибина заробки насіння сої при достатній вологості ґрунту 4-5 см, при недостатній – 5-6 см.

Сою сіють з міжряддями 45 чи 70 см з наступним рихленням культиваторами для обробітку відповідно цукрових буряків чи кукурудзи. Норма висіву насіння на богарі для середньостиглих сортів 450-500 тис., середньоранніх – 550-650, ранньостиглих – 550-650 тис./га схожих насінин. На зрошенні густота рослин збільшується на 100-150 тис./га.

Глибина заробки насіння цукрових буряків в умовах достатнього зволоження і на важких, схильних до запливання грунтах, становить 2-3 см, при  нестійкому і недостатньому зволоженні – 3-4 см.

За рекомендаціями науково-дослідного інституту цукрових буряків на період збирання густота буряків повинна становити в районах достатнього зволоження 115-120 тис./га, нестійкого – 110-115, недостатнього зволоження – 100-105 тис./га.

Наведеним вище вимогам агротехніки відповідають сівалки вітчизняного і зарубіжного виробництва.

Для сівби насіння кукурудзи, соняшника, сої цукрових буряків та інших просапних культур у грунт, підготовлений за традиційною (після оранки) технологією, доцільно скористатись сівалками ВАТ “Червона Зірка” (м. Кіровоград) (табл. 1.).

Таблиця 1. Технічна характеристика просапних сівалок ВАТ “Червона Зірка”

Показники

СУПН-6А-02

СУПН-8А-02

УПС-6

УПС-8

УПС-12

Ширина захвату, м

4,2

5,6

4,2

5,6

5,4-5,6

Кількість рядків

6

8

6

8

12

Ширина міжряддя, мм

450-600-700-900

Місткість бункерів, дм3:

   для насіння

   для добрив

 

 

132

 

 

161,6

 

 

132

 

 

161,6

 

 

242,4

135

180

135

180

270

Норми висіву:      насіння, шт./пог.м

добрив, кг/га2-32

 

 

2-43

50-250

Глибина  загортання насіння, мм

40-120

20-120

Маса, кг

1090

1200

1149

1454

1695

Агрегатується з трактором, кл.

1,4

1,4-2

Сівалки сімейства УПС комплектуються змінними  дисками для сівби різних культур. Диски мають отвори відповідного діаметра для таких культурмм): цукрові буряки – 2,2; соняшник – 3; кукурудза – 4 і 5,5; соя – 4. Кількість отворів на  висівних дисках наступна: для цукрових буряків – 40 і 60, соняшника – 40 і 30, кукурудзи – 30, сої – 60; 72 і 80.

Висівний апарат сівалок має оригінальні конструктивні рішенняпристрій в бункері для перешкоджання зависання насіння; заслінка для регулювання кількості насіння, яке потрапляє з бункера у висівну камеру; гребінчастий скидач двійників насіння; люк для видалення насіння  з висівної камери.

Мале спільне науково-виробниче підприємство “Клен” (м. Луганськ) пропонує сівалки сімейства Клен з мікропроцесорним керуванням і контролем висіву насіння.

Так, для сівби просапних культур (кукурудза, соняшник, соя, цукрові буряки та ін.) можна використати сівалку Клен-5,6 (табл. 2).

Сівалки сімейства “Клен” мають такі переваги: точне, оперативне і зручне встановлення норми висіву; оперативне коригування норми висіву для сівалки в цілому і кожного висівного апарату окремо; автоматизований контроль за роботою системи при порушенні процесу висіву; облік засіяної площі за зміну і термін експлуатації.

Таблиця 2. Технічна характеристика сівалки Клен-5,6

Показники

Значення

Ширина захвату, м

4,2; 5,4; 5,6

Робоча швидкість, км/год.

7-9

Ширина міжрядь, мм

450; 600; 700

Кількість посівних секцій

6; 8; 12

Кількість висіяних  насінин на погонний метр рядка:

кукурудза, соняшник

цукрові буряки

соя

3-7

6-15

16-30

Сумарна місткість бункерів, дм3:

для насіння

для добрив

 

200-300

600-900

Агрегатується з трактором, кл.

1,4-2

Завод-виробник технологічного обладнання для агропромислового комплексу ВАТ “Тодак” (м. Київ) пропонує сільськогосподарським підприємствам сівалки точного висіву типу “Мультикорн” (табл. 3).

Таблиця 3. Технічна характеристика сівалок ВАТ “Тодак”

Показники

Марка

СТВТ-12/

СТВТ-8М

СТВТ-6М

Ширина захвату, м *

5,4

3,6

2,7

Кількість рядків

12/8

8

6

Мінімальна відстань між рядками, см

30

Кількість ступенів регулювання інтервалу між насінням у рядку

21

Загальна місткість бункерів для насіння, дм3

260

180

130

Норма внесення  добрив, кг/га

30-300

Робоча швидкість, км/год.

4,5-9,0

Маса:  без апаратів для внесення добрив

запаратами для  добрив     

1300

 

1600

1100

 

1400

850

 

1000

Агрегатується з тракторами, кл.

1,4-2

1,4

*Примітка: ширина захвату для варіанту сівби цукрових буряків.

Техніка ВАТ “Тодак” відрізняється універсальністю за рахунок використання  відповідних висівних дисків, зокрема для різного насіння кукурудзи і цукрових буряків по два комплекти, соняшника – три і сої – один комплект. Унікальна пневмо-механічна система забезпечує точний висів незалежно від швидкості руху агрегату. Кильовидні сошники тукової системи розташовані зі зміщенням на 20-25 мм відносно  насіннєвих сошників, що  забезпечує сприятливий режим живлення рослин. Інтервал між насінням в рядку можна регулювати від 3 до 53 см (2-33 насінини на  погонний метр).

Сучасним вимогам агротехніки відповідає посівна техніка для просапних культур іноземного виробництва (табл. 4-6).

На відміну від вітчизняної, техніка провідних країн світу може сіяти просапні культури не лише за традиційною, а й мінімальною технологією чи в необроблений грунт (NOTill). Для заробки насіння у грунт використовують дискові ножі з хвилястою бічною поверхнею, виготовлені з високоміцної зносостійкої  легованої сталі.

Таблиця 4. Технічна характеристика пневматичних сівалок ОРТ ІМА

Ширина рами, м

3,0

4,5

6,0 L

6,1

9,3

Тип рами

Жорстка

Легка

Жорстка

Ширина міжрядь, см

30-80

45-80

30-80

Максимальна кількість рядків

10

12

15

Місткість секції для насіння, л

30

Місткість бункерів для добрив, л

2 х 220

750

4 х 220

1650

Швидкість руху, км/год.

до 8

Маса, кг

600

820

1080

опубліковано: Руслан Володимирович Шатров    2016-01-13 10:01