Рубрики
Стратегія і тактика захисту рослин
Унікальний двотомник "Стратегія і тактика захисту рослин", підготовлений спеціалістами НААН під редакцією доктора біологічних наук, професора, академіка В.П. Федоренка.

Унікальний двотомник "Стратегія і тактика захисту рослин", підготовлений спеціалістами НААН під редакцією доктора біологічних наук,професора, академіка В.П. Федоренка. 

Подано концепцію захисту рослин в Україні. Представлено матеріали з інтегрованого захисту рослин. Проаналізовано стан сучаснихагробіоценозів і фітосанітарний стан посівів сільськогосподарських культур упродовж останніх років, вплив на них сучасних системземлеробства. Розглянуто також комплекс проблем, пов’язаних з екологізацією і біологізацією захисту рослин, детально описуються підходидо їх вирішення. Існуючі методи захисту рослин (біологічний, агротехнічний, генетичний, хімічний) аналізуються комплексно разом з їхперевагами та недоліками.

захист рослинУ другому томі представлено матеріали стосовно поширення, шкідливості, способів життя найбільшрозповсюджених шкідників, проявів основних збудників хвороб польових, овочевих та плодово-ягідних культур.Наведено рекомендації для діагностики захворювань за симптомами їх прояву, а також шкідників - за типамипошкоджень на різних органах рослин і етапах їх органогенезу, біологічні й екологічні особливості шкідливихорганізмів. Важливе місце відведено розгляду рекомендованих сучасною наукою способів запобігання таобмеження поширення і розвитку захворювань та шкідників. З науково-практичним поєданням організаційно-господарських, селекційно-генетичних, фізико-механічних, агротехнічних, біологічних і хімічних методів. Поданокалендарні плани приведених захисних заходів, деталізовані за фазами вегетації культур. Також викладенометодику визначення ступеню забур'яненості полів для прийняття рішення щодо доцільності застосуваннязахисних заходів проти бур'янів. Охарактеризовано гербіцидні препарати та їх класифікацію згідно механізмів діїта фітотоксичності діючих речовин. З метою оптимізації вибору гербіцидів для застосування у посівах певнихкультур також наведено дані щодо їх селективності та ефективності стосовно контролю конкретних видів бур'янів. Для посівів основних сільськогосподарських культур надано рекомендації щодо застосування як окремих гербіцидних препаратів так і їхбакових сумішей.

Книга розрахована на спеціалістів сільськогосподарських підприємств, наукових працівників, викладачів та студентів, атакож працівників агрохімічних об'єднань та фермерів.

опубліковано: Сергій Петрович Саяпін    2016-05-16 17:05