Рубрики
Земельні ресурси України
Земельний фонд України (60,4 млн га) характеризується високим рівнем освоєності. Основу земельних ресурсів складають сільськогосподарські угіддя, які займають 41,5 млн гектарів або 68,8 % від земельного фонду України

Земельний фонд України (60,4 млнга)характеризуєтьсявисоким рівнем освоєності. Основу земельних ресурсівскладають сільськогосподарські угіддя, які займають  41,5 млнгектарів або 68,8 %від земельного фондуУкраїни, з них:

32,5 млн. га  – рілля;

2,4 млн. га   –  сіножаті; 

5,4 млн. га   –  пасовища;

0,8 млн. га   –  багаторічні насадження;

0,2 млн. га   –   перелоги.

За час проведення земельної реформи, яка триває вУкраїні з 1990 року, відбулася демонополізаціядержавної форми власності на землю.

Об'єктом реформування стали землі майже  12 тис.господарств.

У приватну власність передано 72,4 %сільськогосподарських угідь, у т.ч. 80,9 % ріллі длявикористання за цільовим призначенням –сільськогосподарського виробництва.

Право на земельну частку (пай) набули  6,9 млн чол.,з яких 6,8 млн. (98,6 %) отримали сертифікати на земельну частку (пай).

Повноправними власниками з отриманням державних актів стали 6,7 млн. громадян -  98,2 %від кількості осіб, які отримали сертифікати.

Детальна щодо статистичних даних та напрямків реформування земельних відносин у прикріпленній презентації.

опубліковано: Сергій Петрович Саяпін    2016-05-16 18:05