Рубрики
Чому вигідна система електронного дорадництва? (на прикладі веб-порталу AgroUA.net)
Оцінка загальної економічної ефективності використання інформаціно – дорадчої системи порталу «Аграрний сектор України» (www.agroua.net)

При розрахунку ефективності використання інформацінодорадчої системи порталу «Аграрний сектор України» (www.agroua.net) приймаємо за основу базові індивідуальні дорадчі послуги та ціну за 1 годину консультації (25 грн згідно додатку «Вартість соціально спрямованих дорадчих послуг» до наказу Міністерства аграрної політики та міністерства економіки України №816/394 від 21.11.2007 року «Про затвердження вартості соціально спрямованих дорадчих послуг» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1330-07, документ чинний) та постанови КМУ №67 від 22.02.2008 року «Про використання у 2008 коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби»), а також цільову аудиторію порталу при пошуку інформації по забезпеченню власних консультаційних потреб.

Останнім офіційним документом, який регламентував порядок використання зазначених коштів, є постанова КМУ №104 від 13.02.2012 р. «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/104-2012-%D0%BF#n8, статусчинний). В пункті 4 «Порядку використання коштів…» здійснене посилання на Постанову КМУ № 1131 від 19 .09.2007 р. “Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби” (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1131-2007-%D0%BF), який є базовим документом до вище наведеного Наказу МІнАПП №816/394 від 21.11.2007 та відповідно збереженої вартості соціально спрямованих дорадчих послуг.

За даними системи статистики http://www.liveinternet.ru/, яка використовується для порталу «Аграний сектор України», загальна середньомісячна аудиторія складає 38748 відвідувачів (129193переглядів, станом на 10.2013 р.), тобто за рік – 464976 відвідувачів. Враховуючи близько 68% разових переглядів, які очевидно є хибними або незадоволеними у пошуку інформації й їх не варто враховувати, базова кількість умовно ефективних переглядів складе 41341 на місяць та 496101 на рік.

По відношенню до числа відвідувачів базова кількість тих, які отримали необхідну інформацію, відкидаючи загальний відсоток разових переглядів складе 148792 унікальних користувачів.

Враховуючи приведені оцінки аудиторії та базові розцінки разової консультації (25 грн за 1 годину консультації) загальну економічну ефективність інформаційно-дорадчої системи можна оцінити в 12402525 грн економії бюджетних коштів за соціально спрямовані дорадчі послуги в сфері сільського господарства.

За оцінкою по аудиторії користувачів ця цифра складе 3719800 грн, що більшою мірою відповідає реаліям та ефективності інформаційно-консультаційного забезпечення посередництвом порталу «Аграний сектор України», хоча й не враховує загальну кількість звертань до інформації. Спірним залишається питання оцінки вартості соціально спрямованих дорадчих послуг з розрахунку 25 грн за індивідуальні дорадчі послуги (за 1 год. консультацій). Але враховуючи реальні затрати праці укладачів контенту та адміністраторів порталу по добору, систематизації та введені інформації, затрати часу на пропоновану одиницю інформації в інформаційно-дорадчій системі порталу суттєво перевищують регламентовану 1 годину.

Не оціненим залишається системне подання інформації, яка в свою чергу може бути й надалі використана фахівцями-дорадниками, як готові інформаційні добірки. Також досить складно оцінити безпосередні дорадчі сервіси на зразок «Питаннявідповіді» (див. http://91.219.144.91/uk/vet/question/), оскільки робота з ними наразі ведеться не системно, а відповідно відсутня статистична база.

опубліковано: Сергій Петрович Саяпін    2014-04-02 16:04