Рубрики
Органічне виробництво в Україні
Україна за своїми природно – кліматичним та ґрунтовим потенціалом має унікальну можливість зайняти одне з провідних місць серед виробників органічної продукції. Родючі чорноземні грунти займають 60% загальної площі орних земель, із них близько 8 млн гектарів відносно чистих грунтів.

Україна за своїми природно – кліматичним та ґрунтовим потенціалом має унікальну можливість зайняти одне з провідних місць серед виробників органічноїпродукції. Родючі чорноземні грунти займають 60% загальної площі орних земель, із них близько 8 млн гектарів відносно чистих грунтів.

Крім того , сільськогосподарські товаровиробники нагромадили досвід виробництва і застосування біозасобів, відтворення родючості завдяки застосуваннюгрунтозахисних технологій, органічних добрив, сидератів, зменшення внесення мінеральних добрив та пестицидів.

За даними Міжнародної Федерації органічного сільськогосподарського руху в Україні станом на 01.01.2016 року нараховується 178 сертифікованих органічнихгосподарства, загальна площа в яких складає 403,0  тис гектарів.  Крім того, в Україні сертифіковано 530 тис.га  дикоросів

Більшість українських органічних господарств розташовані в Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Полтавській, Тернопільській, Одеській, Херсонськійобластях.

Водночас, в Україні станом на 01.01.2016 р. працює 16 сертифікаційних компаній-нерезидентів, які здійснюють сертифікацію сільськогосподарського виробництваза правилами органічного виробництва, прийнятими відповідно до Постанови ЄС  № 834/2007.

Внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні станом на 01.01.2016 склав більше 17,5 млн. євро. 

      Основними видами органічної продукції, яка виробляється та споживається в Україні є:

•         Фрукти, овочі

•         Зернові культури

•         М’ясо та молочні продукти

•         Крупи та хлібобулочні вироби

•         Дитяче харчування

Експорт органічної продукції з України здійснюється в країни Європейського Союзу зокрема, Німеччину, Австрію, Польщу, Італію,  Францію, Нідерланди, Данію, атакож Швейцарію, США, Канаду.

Прийнято Закон України від 03.09.2013 № 425-VII“Про виробництво та обіг органічної продукції та сировини”.

Для створення нормативно-правової бази для  реалізації  даного Закону необхідно прийняти ряд постанов Уряду. Зокрема:

1.   Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини): рослинного та тваринного походження, бджільництва, органічних морських водоростей,аквакультури.

2.   Оцінки придатності земель для виробництва органічної продукції та сировини  та ряд інших правових актів.

Система управління і контролю органічного сектору виробництва  в Україні

Відповідно до Законудіюча структура функціонування органічного виробництва в Україні наступна:

Кабінет Міністрів України спрямовує, координує та затверджує підзаконні акти;

Мінагрополітики України формує державну політику, розробляє детальні правила та критерії якості земель, їх придатності для виробництва органічної продукції,готує пропозиції щодо призначення органів з оцінки відповідності;

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у сфері виробництва таобігу органічної продукції (сировини)  здійснює державний нагляд (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання і органів з оцінки відповідності та веде реєстрвиробників органічної продукції;

 Мінекономрозвитку України призначає органи з оцінки відповідності і веде їх реєстр, організовує підготовку та здійснює атестацію аудиторів з сертифікації,організовує нагляд за призначеними органами з оцінки відповідності, визначає  правила процедури підтвердження відповідності;

Орган з оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини) (сертифікаційний орган) здійснює:

1)   Оцінювання (атестований аудитор з сертифікації та/або спеціаліст органу з оцінки відповідності),

2)   Підтвердження відповідності виробництва, оцінку відповідності виробництва органічної продукції (сировини); видача, відмова у видачі, анулюваннясертифікату.

Діюча схема сертифікації на відміну від систем контролю органічного сектору в ЄС надто зарегульована, що  вимагає від операторів значного часу та енергії щодо розвитку діяльності в цій сфері.

Наявність нормативних прогалин, неоднозначність положень щодо  визначення органічного виробництва, як системи господарювання, суб'єкта господарськоїдіяльності, що  займається органічним виробництвом, Правил органічного виробництва та обігу органічної продукції, порядку сертифікації органічного виробництва,здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю операторів органічного ринку, вимог до ведення органічного виробництва та обігу органічної продукції недають змоги сільськогосподарським товаровиробникам, які вирішили провадити виробництво за органічними принципами  господарювання  його ефективноздійснювати.

Робочою групою  створеною Мінагрополітики за участю виробників органічної продукції, представників громадських організацій, які  об'єднують учасників органічноговиробництва та наукових установ підготовлено проект Закону України"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо органічного виробництва таобігу органічної продукції", яким передбачено удосконалення законодавства у сфері виробництва та реалізації органічної сільськогосподарської продукції(сировини) для забезпечення повноцінного та ефективного розвитку її виробництва.

http://edorada.org/sites/default/files/organyk.doc

опубліковано: Сергій Петрович Саяпін    2016-05-16 18:05