Рубрики
ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА ДАНІЇ
Зелений перехід Данії як інвестиціі в майбутнє економічне зростання

ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА ДАНІЇ

Теоретичні та практичні аспекти концепції «зеленої економіки» досліджують зарубіжні та українські вчені: Є. Барбієр, А. Камерон, А. Марканді, К. Стюарт,  Ю. Бережна, О. Веклич,  Т. Галушкіна, В.Є. Реутов, С.К. Харічков.

Не секрет, що скандинавські країни: Швеція, Данія, Норвегія, Фінляндія, Ісландія дуже уважно ставляться до питань охорони навколишнього середовища. 90% населення відносять проблеми екології до найважливіших соціальних проблем. Данія практично наближається до еталону екологічно-цивілізованої держави. Всі підприємства, які надають шкідливий вплив на навколишнє середовище, обкладаються спеціальним податком. За рахунок цих коштів малі або середні підприємства, які впроваджують ресурсозберігаючі технології, отримують компенсацію від уряду у вигляді 50% інвестицій, пов'язаних з природоохоронними технологіями. Сьогодні в Данії введений спеціальний податок на захоронення відходів, що призвело до феноменального рівня переробки будівельних відходів (уламки бетону тощо), а це 90% переробки (в 1990 було тільки 25%).

Особливо треба відзначити датське екологічне будівництво. Загальна мета якого – створювати будівлі з нейтральним викидом вуглекислого газу, адже в Європі 40% всієї енергії йде на експлуатацію будівель. Досвід такого будівництва вже є, наприклад, будівля «Зелений маяк» університету Копенгагена. Але поки це одиничний проект, не вдається зробити такі будинки масовими, занадто велика вартість такого будівництва.

«Зелена» економіка Данії має наступні напрями:

– контроль забруднення повітря;

– управління відходами;

– управління поверхневими і підземними водними ресурсами;

– охорона ґрунтів, підземних водних ресурсів і водного середовища;

– захист біорізноманіття та ландшафтів;

– енергоефективність;

– розвиток відновлюваної енергетики;

– аналіз кліматичної політики.

Основними причинами для розвитку "зеленого" напряму в енергетиці Данії є: – прагнення поліпшити клімат в Європі і на планеті в цілому; – підвищення світових цін на вуглеводневу сировину; – в "зеленій" економіці створюються нові робочі місця.

Данія в формуванні зеленої економіки ґрунтується на цілісному та інтегрованому підході до екологічної низьковуглецевої економіки. Окрім довгострокового політичного підходу, головним фактором є також орієнтація на виробництво, споживання та управління стійкою енергією, забезпечення водної безпеки, перехід до кругової економіки та створення розумних, зелених та придатних для життя міст. Однак жодна окрема технологія чи сектор не можуть досягти цього переходу самостійно. [4].

Основи сьогоднішньої і майбутньої датської енергетичної політики закладені в двох політичних угодах, в Енергетичній угоді від 2012 року (The Energy Agreement) і Акті про зміну клімату від 2014 р. Основною метою яких є перехід енергосистеми країни на 100% -ве використання ВДЕ (Відновлювані джерела енергії). При цьому очікується, що вже до 2030 р буде припинено використання вугілля і половина електроенергії в країні буде генеруватися за рахунок вітроенергетики, а до 2035р. електрику і тепло будуть повністю вироблятися за рахунок вітру. До 2020 р. очікується:

– скорочення на 34% викидів парникових газів по відношенню до рівня 1990 р.;

– підвищення питомої ваги ВДЕ до 35% в кінцевому споживанні енергії;

– зростання споживання електроенергії за рахунок вітряної енергетики на 50%;

– зниження на 7,6% загального показника споживання енергії по відношенню до рівня 2010 р. [3]

Зараз 10% від експорту Данії складають "зелені" технології і рішення. 40% енергобалансу Данії складають ВДЕ і ціна виробництва однієї одиниці енергії нижче, ніж в середньому по Європі. Данія  об'єднала розвиток енергомереж з розвитком "зеленої" економіки. У найближчі 8 років Данія планує збільшити в 2 рази інвестиції в енергоефективність та ВДЕ. До 2020 року 50% електрики буде вироблятися на основі вітру, а разом з біогазом і біомасою - 70%. [1]

У Данії вже зараз створюється цілий регіон (на кордоні, недалеко від шведського Мальме), який повинен бути абсолютно нейтральним з точки зору викидів СО2. Основна увага розробників приділено питанням накопичення і зберігання відновлюваної енергії (тобто як зберегти енергію вітру, адже він різної сили кожен день, і енергію сонця, яке один день світить, інший немає). Дуже цікавий досвід збереження холоду в зимовий сезон для цілей кондиціонування в літній. Також в цьому регіоні розробляється питання забезпечення енергією будинків з низькими витратами енергії, енергоефективне будівництво; економія споживання ресурсів. За останні 30 років в Данії на 80% збільшився ВВП, а викиди CO2 і споживання енергії залишилися на тому ж рівні. У всіх європейських країн різні історії розвитку, в тому числі і енергетики. Одне не підлягає сумніву: не важливо, який у тебе енергобаланс, не важливо, який баланс ти хочеш створити - енергоефективність має бути присутня в будь-якому випадку. [2]

Сьогодні більше 30 % енергетичних потреб Данії надходять з відновлюваних джерел енергії, до 2030 р. планується досягти 50 % А до 2050 р. [4].

Маючи енергетичну систему з великою кількістю зеленої енергії, високою енергетичною безпекою та конкурентоспроможними цінами на енергію, Данія стала зеленим центром для центрів обробки даних, що пропонує привабливе ділове середовище для великих транснаціональних інвесторів, таких як Apple та Google. Як член Європейського Союзу, Данії було запропоновано зменшити викиди парникових газів на значно більший обсяг, ніж основна маса інших європейських держав-членів. [5].

Можна зауважити, що зелена економіка є одним з шляхів подолання глобальних проблем людства. Безсумнівно, концепція та механізм її реалізації потребують доопрацювання відповідно до умов тієї чи іншої країни, зокрема, що стосується внутрішнього розподілу фінансування зелених технологій, державних програм підтримки та зелених інвестицій.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Марчук Л. П. «Зелена» економіка: суперечності та перспективи розвитку

/ Л. П. Марчук // Вісн. аграр. науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 1. – С. 34–41.

2. Потапенко В. Г. Трансформація використання природно-ресурсної сфери України на засадах «зеленої» економіки : – м. Суми : Папірус, 2016. – 383 с.

3. Зеленые тетради [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://inion.ru/files/File/2016_%

4. The Danish green vision [Electronic resource] https://stateofgreen.com/en/the-danish-green-vision/

5. Going green with Denmark [Electronic resource]  https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/Short_materials/dea_brochure_web.pdf

 

опубліковано: Наталя Болгарова    2020-11-29 12:11