Рубрики
Початкові кроки створення Спільноти практиків
На початковому етапі пропонується наступний порядок створення Спільноти практиків (за аналогією створення спільнот практиків в системі eXtension США, http://www.extension.org/)

Крок 1. Виявити потенційних осіб або існуючі групи спеціалістіврамках профільних інститутів), які зацікавлені в галузевому напрямі запропонованої Спільноти Практиків (СП).

Крок 2.Призначити зустріч для основної групи зацікавлених колег, щоб поділитися ідеями щодо формування Спільноти практиків і обраного галузевого напряму. Обрати керівників для подальшої координації дій. Реєстрація осіб що приймають участь у спільноті на порталі edorada.org, в системі Google+ та Skype для більш ефективної комунікації та обміну документами (GoogleHangouts, Google Документи та інші продукти).

Крок 3. Зібрати аналітичні дані про потенційних користувачів інформації, що зацікавлені у галузевому напрямі СП. Тобто зрозуміти для кого Спільнота буде працювати, нагальні потреби аудиторії, і який найкоротший шлях до неї.

Крок 4.Визначити, які інформаційні продукти доступні у вашій Спільноті і можуть бути спрямовані на задоволення потреб користувачів вже зараз. По суті, це виявлення легкодоступної і корисної інформації, за допомогою якої ваша СП може зацікавити користувачів на початковому етапі.

Крок 5.Огляд переваг які досягаються при створенні Спільноти практиків:

  • визнання і лідерство у конкретних галузевих напрямах;
  • створення освітніх матеріалів більш високої якості;
  • розширення сфер використання і впливу вироблених інформаційних та освітніх продуктів;
  • більш ефективне використання ресурсів і технологій, зменшення дублювання зусиль;
  • підвищення професійних навичок та більш ефективне використання робочого часу викладачів і співробітників;
  • підвищення рівня обслуговування користувачів.

Крок 6. Виявлення існуючих і пошук нових потенційних джерел фінансування (спонсори, гранти, благодійні внески…). Визначення категорій безкоштовних послуг і тих що будуть надаватися за гроші.

Крок 7. Початок роботи з програмно-технічною платформою е-Екстеншн центру. Визначення осіб відповідальних за той чи інший функціонал що буде доступний на web-сторінці Спільноти.

  • Підтримка функції «Запитати консультанта»;
  • Створення статей та наповнення баз даних відповідного галузевого напряму;
  • Підготовка електронних навчальних курсів;
  • Регулярне проведення Вебінарів (онлайн-зустрічей) з актуальних питань.
опубліковано: Костянтин Рогоза    2014-04-16 15:04