Рубрики
Всьго статей: 312
Де навчитися інтернет-маркетингу? Ч.1
Запропоновано 15 найкращих книг з інтернет-маркетингу. Надано загальні рекомендації про підбір професійної літератури та джерел профільної інформації з інтернет-маркетингу в сільському господарстві.
Читати далі
опубліковано: Ольга Швиденко    2017-01-21 19:01
Конференція року, або новорічний подарунок горіховодів
Тематика виступів - найпередовіші та сучасні сорти, технології, агрозаходи
Читати далі
опубліковано: Сергій Петрович Саяпін    2016-12-14 09:12
CHARACTERISTICS OF PINE BARK AS BIOFUEL FOR ELECTRICITY GENERATION
The influence of the bark content in pine pellets on their mechanical strength is studied. It is shown that wood pellets made from bark and branches have static bending strength compared with standard samples made of sawdust. It is proved that the bark is a promising raw material for production of wood pellets, without additional components. The strength of the granules obtained is the same as the pellets made from pine sawdust. Samples of bark and sawdust from the tree trunk were obtained from pine industrial wood. Tests were conducted according to the method created on the basis of "National State Standard 16483.3-84 Wood. The method of determining the ultimate strength in static bending".
Читати далі
опубліковано: Наталія Анатоліївна Пасічник    2016-12-12 12:12
КАЛІЙНЕ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ
Наведені результати агрохімічних досліджень впливу калійного режиму ґрунту на урожайність кукурудзи на зерно. Проаналізовані показники калійного режиму лучно-чорноземного карбонатного ґрунту, вміст калію в рослинах кукурудзи, вплив калійного живлення на урожайність та якість зерна культури. Польовий стаціонарний дослід проведений на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті Правобережного Лісостепу України. Ґрунт дослідної ділянки має низький природний вміст калію, що дозволяє виокремити дію різних доз калійних добрив. На основі аналізу даних вмісту калію в ґрунті й рослинах у різні фази осту й розвитку рослин зроблені висновки щодо ефективності застосування калійних добрив. Багаторічні стаціонарні дослідження власні й інших дослідників показали що, незалежно від сортотипу, кукурудза позитивно відгукується на комплексне удобрення й підвищення норми добрив. Доведено, що застосування добрив у нормі N135P135К202 є дієвим фактором оптимізації калійного живлення рослин кукурудзи, підвищення урожайності та якості зерна, поліпшення калійного фонду ґрунту.
Читати далі
опубліковано: Наталія Анатоліївна Пасічник    2016-12-12 12:12
Виробництво дизельного біопалива
Було успішно проведено виробничу перевірку обладнання для виробництва дизельного біопалива. Очікуваний результат підтвердив всі сподівання.
Читати далі
опубліковано: Геннадій Голуб    2016-12-10 10:12
ЕФЕКТИВНІСТЬ БАГАТОПРОФІЛЬНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Наведена імітаційна модель функціонування агроекосистеми із вирощуванням озимої пшениці, кукурудзи на силос і зерно, озимого ріпаку, ячменю, цукрових буряків та багаторічних трав. Модель передбачає виробництво м’яса свиней, ВРХ, риби та курей, молока, яєць, олії, цукру та меду, вирощування грибів і виробництво компосту. Крім того, пропонована модель передбачає виробництво дизельного біопалива і біоетанолу в кількості необхідній для забезпечення роботи мобільної техніки, а також біогазу для отримання тепла та електроенергії. Агроекосистема, рослинництво, тваринництво, біопаливо, енергія, модель, ефективність.
Читати далі
опубліковано: Геннадій Голуб    2016-12-09 08:12
Дистанционное зондирование посевов для программирования урожая
Рассмотрены подходы к использованию беспилотных летательных аппаратов применительно к программированию урожая. Определены перспективные параметры измерений путём подбора режима съёмки растений кукурузы цифровым фотоаппаратом.
Читати далі
опубліковано: Олексій Олександрович Опришко    2016-12-05 06:12
ВИКОРИСТАННЯ БІОМАСИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
Функціонування агроекосистем вирішує такі завдання: забезпечення населення продуктами харчування або продовольча задача; забезпечення власного виробництва, а також інших технологічних процесів та побутових потреб енергетичними ресурсами або енергетична задача; утримання біологічного розмаїття форм життя й збереження навколишнього середовища або екологічна задача. І хоча доступний енергетичний потенціал, наприклад продукції рослинництва, оцінений як досить значний, проте його використання знаходиться на рівні 2,1 % для соломи та 0,2 % для кукурудзи. Тому необхідне підвищення рівня використання доступної в якості енергоресурсів сировини сільськогосподарського походження, що в свою чергу призведе до зростання рівня енергетичної автономності агроекосистем та дозволить вирішувати енергетичну задачу із збереженням або підвищенням ефективності виробництва продукції.
Читати далі
опубліковано: Геннадій Голуб    2016-12-03 06:12