Михайло Федорович Кропивко
Експерт.
Доктор економічних наук, професор, академік НААН України, Української академії інформатики. Вчений з питань управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій та його інформаційного забезпечення.

Доктор економічних наук, професор, академік НААН України, Української академії інформатики.

 Вчений з питань управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій та його інформаційного забезпечення.

Народився 25.10.1942 р. у с.Скал-Хутора, Новоархангельского району, Кіровоградської області в сім’ї селянина.

Творчий внесок М.Ф. Кропивко у розвиток  науки і практики:

1976 –1992 роки - розробив ряд типових проектних рішень і комплексів програм по автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах сільського господарства, які впроваджені в сільськогосподарських підприємствах України та інших країнах СНД, в тому числі за особистою участю у сільськогосподарських підприємствах Малинського району Житомирської, Бершадського району Вінницької, Вишгородського району Київської областей.

1992 - 2000 роки - започаткував напрям наукових досліджень – інформатизація агропромислового комплексу. Обгрунтував доцільність, шляхи та механізми формування систем: надання науково-консультаційних  та інформаційних послуг в агропромисловому виробництві, соціально-економічного моніторингу  розвитку АПК, цінового моніторингу продовольчого ринку, відомчої телекомунікаційної мережі. Автор  концепцій реформування  інформаційної системи АПК, автоматизації бухгалтерського  обліку в сільськогосподарських підприємствах з використанням автоматизованих робочих місць (АРМ), Програми інформатизації агропромислового виробництва України на 1996-2000 рр.

2000 - 2003 роки - організував першу в Україні кафедру аграрного консалтингу в Національному аграрному університеті, опрацював технологію інформаційно-консультаційного обслуговування агропромислового виробництва з використанням науково-технічного і кадрового потенціалу  аграрних університетів, розробив проект програми інформатизації АПК на 2002-2005 рр.

2003 по т.ч. - організував відділ проблем управління у сільському господарстві Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН(2003), розробив Концепцію реформування управління аграрним сектором(2005), концептуальні підходи до реструктуризації аграрної науки на засадах розвитку прямих (корпоративних і асоціативних) зв’язків аграрної науки з виробництвом(2006),  є співавтором Закону України “ Про сільськогосподарську дорадчу діяльність”(2004), Державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності на період до 2009 року (2006),  Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, проектів концепції створення Державної системи сільськогосподарського дорадництва в Україні (2010) та Національної доктрини реформування агропродовольчого комплексу України (2010), ідеології побудови кластерних систем у аграрному секторі економіки, розвитку системи міжгосподарського і громадського самоврядування в АПК (2011-2012).

Творчий доробок становить понад 300 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. співавтор біля 70 монографій, навчальних посібників, брошур, науково – аналітичних видань.