Сергій Михайлович Вигера
Експерт.
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин Національного університету біоресурсів і природокористування України

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин Національного університету біоресурсів і природокористування України

Народився 21 квітня 1947 року в селі Вишнів Любомльського району Волинської області, де і навчався в восьмирічній школі.

У 1972 році закінчив факультет захисту рослин Української сільськогосподарської академії за спеціальністю “Захист рослин”. Відтоді вся його трудова, наукова та педагогічна робота пов’язана з вирішенням проблеми щодо оптимізації захисту рослин. Зокрема, він працював старшим агрономом Пустомитівської районної станції захисту рослин Львівської області, начальником Любомльської районної станції захисту рослин, старшим науковим співробітником Волинської обласної сільськогосподарської дослідної станції. В 1978-1981 роках навчався в аспірантурі Українського науково-дослідного інституту захисту рослин, де і захистив кандидатську дисертацію (10 листопада 1982 р.). З травня 1981 року подальша науково-педагогічна діяльність повністю пов’язана з Національним університетом біоресурсів і природокористування України, де  працював старшим науковим співробітником, асистентом, доцентом та певний час заступником декана факультету захисту рослин (1991-1994 рр.). Останні десятиліття працює доцентом кафедри інтегрованого захисту рослин.

Стаж науково-педагогічної роботи -  37 років, у т.ч. педагогічної роботи в НУБіП України – 25 років.

Вперше в Україні обґрунтував та ввів в навчальний  процес дві нові дисципліни, за якими на засіданні навчально-методичної комісії науково-педагогічних працівників аграрних вищих закладів освіти Міністерства аграрної політики України затверджені типові програми. Так, з 1994 року з його ініціативи в ряді аграрних та педагогічних вищих навчальних закладів України читається дисципліна „Фітонцидологія з основами вирощування та застосування фітонцидно-лікарських рослин”. На факультеті захисту рослин НАУ за пропозицією Міністерства аграрної політики України була відкрита відповідна спеціалізація. В 2005 році автором введена в навчальний процес актуальна дисципліна „Ентомоанфологія” (вчення про взаємовідносини комах з квітками рослин, включаючи інтродукцію, розмноження, збереження, механізм запилення з метою отримання повноцінно здорового насіннєвого матеріалу). Крім цих дисциплін на трьох факультетах НУБіП України бакалаврам та магістрам викладає Інтегрований захист рослин на основі розробленої в співавторстві та затвердженої типової програми.

Пріоритетні напрямки наукової діяльності: біологічні особливості злакової листовійки та екологічні аспекти захисту зернових колосових культур від неї; природоохоронні принципи контролю домінантного фітоентоморізноманіття (популяції ентомофітофагології, ентомофагології, ентомоанфології, ентомодеструкторології) агроекосистем при екстенсивному, інтенсивному, натуральному (органічному), біодинамічному, no-till, точному та інформаційному землеробстві; наукові основи розробки та впровадження нового фітонцидного методу захисту рослин; принципи розробки систем моніторингу  біорізноманіття агроекосистем при точному, інформаційному та інших напрямах землеробства; теорія і практика впровадження натурального захисту рослин культурних та природних фітоценозів; створення комп’ютерних баз даних та програм  по фітоентомології та фітонцидно-лікарських рослинах; наукові основи створення та функціонування першого в Україні ботанічного саду фітонцидно-лікарських рослин та етнофітодизайну. По ряду цих наукових напрямків запропоновані рекомендації, які впровадженні у господарствах України.

В активі більше 250 наукових праць, серед більше  40 патентів, 1 монографія, два одноосібні видання, з дозволу Мінагрополітики України,  навчального посібника „Фітонцидологія з основами вирощування та застосування фітонцидно-лікарських рослин”, 20 навчально-науково-методичних посібників для вивчення ряду навчальних дисциплін. Учасник більше як 70 міжнародних та українських наукових конференцій.

Мобільний телефон: 097 – 96 – 20 - 183

Електронна пошта: vigera.sergey@gmail.com