Володимир Миколайович Меженський
Експерт.
доктор с.-г. наук, професор кафедри садівництва ім. проф. В.Л.Симиренка НУБіП України, головний науковий співробітник

Меженський Володимир Миколайович

доктор с.-г. наук, професор кафедри садівництва ім. проф. В.Л.Симиренка НУБіП України, головний науковий співробітник

 

Народився в м. Лубни Полтавської обл. 10 лютого 1956 р. Вищу освіту здобував у 1974–1979 рр. у Донецькому державному університеті (нині Донецький національний університет), спеціалізуючись на кафедрі фізіології рослин. Диплом з відзнакою за спеціальністю "Біологія" і кваліфікацією"Біолог. Викладач біології і хімії" отримав 22 червня 1979 р. Як молодий фахівець був направлений на Донецьку дослідну станцію садівництва (нині Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва НААН України). За тридцять років роботи на дослідній станції пройшов усі службові шаблі від старшого лаборанта до керівника наукової частини.

За прийнятою в установі практикою, як випускник університету, був зарахований до відділу селекції (фахівці з сільськогосподарською освітою отримували роботу в агротехнічних відділах). Між науковцями відділу селекції вже було розподілено завдання з селекції і сортовивчення яблуні, груші, кісточкових й ягідних культур, тому напрямком моїх досліджень було визначено дослідження малопоширених плодових культур. Самостійну наукову роботу розпочав з 1981 р. започаткувавши селекційну роботу з малопоширеними плодовими культурами та створення відповідної колекції.

Створивши належну базу для виконання дисертаційної роботи в 1986 р. вступив до заочної аспірантури Всесоюзного науково-дослідного інституту рослинництва ім. М.І. Вавилова (славнозвісний ВІР). Там же в 1989 рпід керівництвом чл.-кор. ВАСХНІЛ Я.С. Нестерова захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук "Господарсько-біологічні особливостіхеномелесу(Chaenomeles Lindl.)" за спеціальністю 06.01.05– селекція і насінництво.

У 1998 р. отримав наукове звання старший науковий співробітник зі спеціальності селекція і насінництво. Коли в незалежній Україні створили систему Національного центру генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ), колекція нетрадиційних плодових культур стала її складовою частиною, а мене було призначено куратором колекції. У 2007 р. обраний членом-кореспондентомзагальноросійської Академії нетрадиційних і рідкісних рослин. Член Українського ботанічного товариства з 1982 р.

У 2012 р. в Інститутірослинництва ім. В.Я. Юр'євазахистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора сільськогосподарських наук " Наукові основи формування колекції та удосконалення методів добору нетрадиційних плодових і декоративних культур" за спеціальністю 06.01.05–селекція і насінництво (науковий керівник проф. С.В. Клименко).

Результатом селекційної роботи стало занесення у 2000–2001 рр. до Державного реєстру сортів рослин України сортів обліпихи ‘Солодка жінка’, дерену ‘Билда’, хеномелесу ‘Каліф’, ‘Ніка’, ‘Ніколай’, ‘Ніна’, глоду ‘Збіґнев’, ‘Людмил’, ‘Шаміль’. Ці сорти обліпихи, хеномелесу, глоду є першими вітчизняними сортами. Авторські свідоцтва на сорти глоду отримані спільно з Л.О.Меженською, разом з якою написано монографію "Рід Глід (Crataegus L.) в Україні: інтродукція, селекція, еколого-біологічні особливості" (2013).

Власні та спільні наукові доробки включають свідоцтва НЦГРРУ на 27 зразків генофонду плодових і декоративних культур, 1 патент. Опубліковано понад 150 наукових праць, 3 методичні розробки, 15 науково-популярних книг, каталогів, атласів та понад 150 науково-популярних статей.

З 2009 р. працюю в Національному університеті біоресурсів і природокористуванні України, спочатку доцентом кафедри інтегрованого захисту рослин, потім як керівник і виконавець наукової тематики на кафедрі ботаніки та професор кафедри садівництва ім. проф. В.Л.Симиренка.

 

Контактна інформація

мобільний телефон:050-2972739; 096-4072373

E-mail:mezh1956@ukr.net; mezh1956@gmail.com; mezhenskyj@nubip.edu.ua

 

Додаткова інформація

http://www.mezhenskyjv.narod.ru/

https://www.researchgate.net/profile/Volodymyr_Mezhenskyj2/?ev=hdr_xprf

https://nubip.academia.edu/ВолодимирМеженський