Наталія Анатоліївна Пасічник
Експерт.
Сфера наукових інтересів: програмування врожаю сільськогосподарських культур, оптимізація умов живлення та удобрення кукурудзи, застосування водорозчинних добрив, системи дистанційного зондування стану посівів.

Пасічник Наталія Анатоліївна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Вища освіта: Національний аграрний університет, спеціальність – агроекологія, кваліфікація – вчений агроном, 1998.
 
Тема кандидатської дисертації:«Ефективність використання вуглеамофоски («Текос-3») при вирощуванні моркви столової на темно-сірих опідзолених ґрунтах Північного Лісостепу України», спеціальність 06.01.04 – агрохімія, 2002.
 
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Програмування врожаю, Агрохімія, Наукові коммунікації в агрохімії і ґрунтознавстві.
 
Сфера наукових інтересів: програмування врожаю сільськогосподарських культур, оптимізація умов живлення та удобрення кукурудзи, застосування водорозчинних добрив, системи дистанційного зондування стану посівів.

Контактна інформація

Електронна пошта: N.Pasichnyk@nubip.edu.ua