ПРО ПРОЕКТ

Вітаємо Вас в електронній навчально-дорадчій системі (е-Екстеншн) для інформаційної підтримки сільськогосподарськихвиробників, населення та розвитку сільських територій.

В основі електронної системи дорадництва е–Екстеншн лежить прагнення надання об'єктивної, науково-технічної танавчальної інформації для громадськості, щоб відповісти на питання користувачів, що досягається за рахунок створенняінтерактивної національної бази високоякісної інформації, основаної на інноваціях та концепції сталого розвитку сільського господарства.

е–Екстеншн покликана краще задовольняти потреби користувачів, які хочуть отримати необхідну інформацію «у будь-якому місці та у будь-який час», надаючи їмшвидкий доступ до організованих ресурсів персоналізованого доступу, які необхідні для прийняття обґрунтованих рішень.

Функціональні можливості системи е–Екстеншн

е–Екстеншн застосовує сучасні Інтернет-технології для допомогидорадникам на національному рівні, надаючи користувачам виваженуінформаційну підтримку сільськогосподарських користувачів України, атакож сприяючи створенню і розвитку Спільнот Практиків шляхоморганізації дискусійних груп, встановлення місцевих контактів і взаємодії здорадниками всіх генерацій.

Інформаційні бази знань та сервіси е–Екстеншн доступні через Інтернетдля широкої аудиторії веб-користувачів, які можуть отримати доступ доосвітніх ресурсів в будь-який час у різноманітних предметних областях.

е–Екстеншн прагне допомогти користувачам знайти об'єктивну, науково -обґрунтовану інформацію, зібрану університетами, дослідницькимицентрами та експертами по всій системі дорадництва.

Інформаційні бюлетені, інновації, відповіді оn-line, тематичні дискусійнігрупи і навчальні модулі, все, створене фахівцями системи дорадництва тасуміжних галузей, допомагатиме користувачам оперативно знаходитипотрібну їм інформацію.

Система е–Екстеншн реалізована на основі начально-наукового центру е-Екстеншн в структурі Національного університету біоресурсів іприродокористування України та відкрита для всіх фахівців у сферісільського господарства, які прагнуть донести свої знання, технології, досвіддо широкого загалу користувачів.

Запрошуємо долучитися до проекту.

Для реєстрації у якості дорадників та укладачів контенту, Вашими зауваженнями, пропозиціями щодо розвитку та фінансової підтримки проекту просимозвертайтеся за контактами:

Саяпін Сергій
sayapin@nauu.kiev.ua
(066)287-61-54

Запитати експерта