Рубрики
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ, ВИРОЩЕНИХ ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МОЛОЧНИЙ ПЕРІОД
У рекомендаціях наведені матеріали, щодо годівлі та утримання сухостійних корів, характеристики молозива та визначення його якості, інтенсивності вирощування ремонтних телиць та їх потреби в енергії і поживних речовинах, особливості вирощування телят упродовж молочного періоду з використанням замінників незбираного молока, вирощування теличок у після молочний період.

У рекомендаціях наведені матеріали, щодо годівлі та утримання сухостійних корів, характеристики молозива та визначення його якості, інтенсивності вирощуванняремонтних телиць та їх потреби в енергії і поживних речовинах, особливості вирощування телят упродовж молочного періоду з використанням замінниківнезбираного молока, вирощування теличок у після молочний період.

Наведені рекомендовані показники живої маси та лінійного росту ремонтних телиць молочного напряму продуктивності, а також особливості годівлі, утримання тапідготовки нетелей до отелення, роздоювання та добір первісток, організації окремих технологічних операцій виробництва молока при експлуатаціївисокопродуктивних корів.

Викладена економічна ефективність використання замінника молока при вирощуванні ремонтних телиць та їх експлуатації у дорослому віці.

Матеріали рекомендацій пропонуються для спеціалістів і керівників сільськогосподарських підприємств України різних форм власності з повним цикломвиробництва молока.

Зміст

Передмова

1. Менеджмент сухостійних корів і боротьба з маститом

2. Молозиво, його якість та здоров’я телят

3. Інтенсивність вирощування ремонтних телиць та їх потребав енергії і поживних речовинах

4. Особливості вирощування теличок у молочний період

4.1 Вирощування телят за низьких витрат незбираного молока

4.2 Годівля телиць у молочний період з використанням замінників незбираного молока (ЗНМ)

5. Вирощування теличок у після молочний період

6. Годівля, утримання та підготовка нетелей до отелення

7. Роздоювання, оцінка та добір первісток

8. Розміщення та групування молочних корів на фермі

9. Організація годівлі корів

9.1 Годівля молочних корівурізні фізіологічні періоди

10. Відтворювальна здатність корів

11. Економічні показники вирощування та експлуатації тварин,вирощених за споживання різної кількості незбираного молока

11.1 Економічні показники вирощування нетелей з використаннямЗНМ для відтворення основного стада та племреалізації

11.2 Молочна продуктивність та ефективність експлуатації первісток

Повний текст представлених рекомендацій міститься у прикріпленому файлі (RAR-архів 1,9MB, формат матеріалів pdf)

http://edorada.org/sites/default/files/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%202013-2_net.rar

опубліковано: Сергій Петрович Саяпін    2021-03-16 19:04:56