Рубрики
Всього статей: 10
Зовнішньоекономічна діяльність з питань біоекономіки в закладах вищої освіти України
Серед лідерів наукових досліджень з питань біоекономіки в Україні є Національний університет біоресурсів і природокористування України і зокрема, навчально-наукова лабораторія економічної теорії та біоекономіки факультету аграрного менеджменту.
Читати далі
опубліковано: Олена Миколаївна Коваль    2021-11-23 16:59:32
Horizon Europe 2021-2027 в контексті розвитку біоекономіки України
Сучасні глобальні виклики постали перед цивілізацією: зміни клімату, зменшення біорізноманіття, невикористаний потенціал природних ресурсів, нестабільність продовольчої безпеки, незбалансованість розвитку сільських і міських громад. Наукові дослідження покликані знайти оптимальні шляхи вирішення поставлених завдань на основі міжнародної кооперації.
Читати далі
опубліковано: Олена Миколаївна Коваль    2021-11-23 12:13:06
РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИЧНИХ КООПЕРАТИВІВ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ
Кооперативний рух в Німеччині та розвиток енергетичних кооперативів
Читати далі
опубліковано: Наталя Болгарова    2021-11-22 20:56:39
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЯК СЕРЕДОВИЩА ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ
Cучасні інноваційні системи та пошук основних чинників і заходів активізації середовища відкритих інновацій у вітчизняній економіці.
Читати далі
опубліковано: Наталя Болгарова    2021-11-22 20:37:56
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ
Для досягнення успіху під час формування інвестиційної політики сприяння розвитку біоекономіки необхідно задіяти механізм соціального партнерства, котрий включає в себе взаємодію та кординацію таких основних суб’єктів, як влада, бізнес та суспільство. Соціальне партнерство допоможе сформувати тріадну політику, яка стане серцевиною заходів стосовно підвищення інвестиційної привабливості біоекономіки, що сприятиме її розвитку
Читати далі
опубліковано: Віра Бутенко    2021-11-19 19:30:11
ВПЛИВ БІОЕКОНОМІКИ НА ЗМІНИ КЛІМАТУ
Розвиток біоекономіки забезпечує функціонування низьковуглецевої економіки та збалансоване первинне виробництво енергії, скорочення викидів CO2, підвищення ефективності використання ресурсів. Усе це сприятиме зменшенню негативного впливу зміни клімату.
Читати далі
опубліковано: Віра Бутенко    2021-11-19 19:07:52
Показники розвитку біоекономіки
Головними драйверами розвитку біоекономіки є: зменшення залежності країни від викопного палива, а особливо від імпортованих енергоносіїв, зменшення дефіциту торгівельного балансу, підтримка розвитку аграрного сектору, зниження емісії СО2, поліпшення стану навколишнього середовища.
Біо-індустрія повинна бути конкурентоспроможною, щоб забезпечити зростання. Інвестори, політичні діячі, представники бізнесу повинні розуміти, наскільки життєздатними є компанії з виробництва біо-продукції. Знання стану біоекономіки допоможе розвитку політики, що націлена на зростання без непередбачуваних наслідків; визначенню сфер для державної підтримки; проведенню аналізу інвестиційної привабливості біоекономіки для підприємств приватного сектору.
Читати далі
опубліковано: Вікторія Володимирівна Байдала    2020-11-29 19:41:55
ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА ДАНІЇ
Зелений перехід Данії як інвестиціі в майбутнє економічне зростання
Читати далі
опубліковано: Наталя Болгарова    2020-11-29 12:10:08
ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Дорадницька й просвітницька складові покладено в основу діяльності навчально-наукової лабораторії економічної теорії та біоекономіки НУБіП України
Читати далі
опубліковано: Олена Миколаївна Коваль    2020-11-24 13:31:46
Походження та розвиток біоекономіки
Розглянуто сутність біоекономіки та історичні аспекти її розвитку
Читати далі
опубліковано: Віра Бутенко    2020-11-16 18:23:20