Олена Миколаївна Коваль
Доцент кафедри економічної теорії, зав. навчально-наукової лабораторії економічної теорії та біоекономіки, Національний університет біоресурсів та природокористування України

Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника № 654 від 27.06.2019 р. НУБІП України з питань управління с.-г. підприємствами, маркетингу, розвитку сільського зеленого туризму. Перелік адміністративно-територіальних районів, у яких надаватимуться дорадчі послуги: будь-який адміністративно-територіальний район України

Науково-практичні інтереси:

  • сталий розвиток ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України
  • екологічні й технологічні аспекти становлення біоекономіки
  • регіональні особливості формування ринку капіталу і логістика аграрної сфери економіки
  • молодіжна політика зайнятості і підприємництва в контексті Європейської інтеграції України
  • макроекономічні аспекти економічного зростання в Україні.

https://orcid.org/0000-0001-6131-9638

Контактна інформація:

Тел. 097-276-78-65 або 095-428-44-01

E-mail: koval.o.m@nubip.edu.ua