Український аграрний бізнес має можливість приймати участь у програмі Green Deal
Український агарний бізнес має можливість приймати участь у програмі Green Deal, яка дозволятиме виробникам, які починають вести екологічно дружнє с.-г. виробництво, отримувати кошти за продаж «зекономлених» викидів шкідливих речовин та в такий спосіб отримувати додаткові доходи.

У 2018 році внесок сільськогосподарського виробництва у загальному обсязі викидів CO2  в атмосферу становив 9,3 трлн. т. і зріс з 2000 по 2018 роки на 14%(FAO).

Зростання кількості населення на планеті та кліматичні зміни будуть вимагати вирощування все більшої кількості продукції сільського господарства. Агробізнес буде схильним до екологізації лише у випадку коли йому це буде надавати можливість отримати більший прибуток.

Збільшувати фінансовий результат одночасно зі зменшенням шкідливих викидів можливо лише при застосуванні більш енергоощадних сільськогосподарських машин та нових інноваційних технологій вирощування та переробки сільськогосподарської продукції.

З метою стимулювання ведення більш екологічно дружнього сільськогосподарського бізнесу ЄС запустив в дію програму Green Deal, яка дозволятиме тим виробникам, які починають вести більш екологічно дружнє сільськогосподарське виробництво, отримувати кошти за продаж «зекономлених» викидів шкідливих речовин та в такий спосіб отримувати додаткові доходи. Український агарний бізнес має можливість приймати участь у такій програмі.

Про Green Deal

Європейський Зелений Курс є дорожньою картою заходів, які перетворять Євросоюз на ефективну, стійку та конкурентоспроможну економіку, визначать засоби перетворення Європи на перший у світі кліматично нейтральний континент до 2050 року, стимулюючи розвиток економіки, покращення здоров’я та якості життя людей, а також трансформують кліматичні та екологічні виклики на можливості у всіх сферах та політиках ЄС, гарантуючи справедливий та інклюзивний характер зеленого переходу.

Ключовими напрямами ЄЗК є чиста енергія, кліматична дія, будівництво та реновація, стійка промисловість, стійка мобільність, зменшення забруднення довкілля, біорозмаїття, стійка аграрна політика (Стратегія «Від лану до столу»).

У 2020 році в Україні розпочалися внутрішні дискусії з бізнес-колами щодо Європейського зеленого курсу (ЄЗК).

ЄЗК створює як виклики, так і можливості для українського та європейського бізнесу. З огляду на широке коло напрямів, охоплених курсом, він матиме суттєвий вплив на нашу торгівлю та економічну співпрацю з ЄС.

Детально на ресурсах:

Європейський Зелений Курс

Європейський зелений курс. Україна - партнер у досягненні цілей Європейського зеленого курсу

Програма Green Deal для України: зайві ризики, необхідність чи нові шанси стати драйвером екологізації?

опубліковано: 2021-11-30 10:30:04