Що таке органічне землеробство

Останім часом значну увагу приділяться органічному землеробсту як терміну та, очевидно, як нової культури виробництва та споживання.

Так, все-таки, що ж таке органічне землеробство?

Відповіді (1)

  1. Михайло Зіновійович Швиденко
    Органічне землеробство, (природне землеробство, біологічне землеробство, екологічне землеробство) - це метод ведення сільського господарства, який виключає застосування пестицидів, гербіцидів, хімічних добрив, регуляторів росту рослин а також генмодіфікованого посівного матеріалу. Основна ідея полягає у використанні саморегуляційних механізмів агроекосистем, місцевих і отриманих на території господарства ресурсів і управління екологічними та біологічними процесами і реакціями. Використання зовнішніх джерел енергії, як хімічних, так і органічних, обмежується, наскільки це можливо. У багатьох європейських країнах органічне землеробство відоме під терміном екологічного, воно спирається на управління екосистемами, а не на залучення ресурсів ззовні. Органічне землеробство — це система, основною метою якої є оптимізація здоров’я і продуктивності взаємопов’язаних ланок „ланцюга життя“ — ґрунту, рослини, тварини, людини. Це система господарювання, яка конструює і управляє технологіями з метою створення екосистем зі стійкою продуктивністю. Боротьба з бур’янами і шкідниками відбувається завдяки управлінню різноманітними взаємопов’язаними формами життя, використанню органічних решток і відходів тваринництва, підбору культур і сівозмінам, управлінню водним режимом ґрунту, використанню певних технологій обробітку ґрунту. Родючість ґрунтів зберігається і покращується за допомогою системи дій, що підвищують їх біологічну активність, яка забезпечує баланс поживних елементів, необхідний для нормального росту та розвитку рослин і тварин, а також спрямовану на збереження ресурсів ґрунтів. Захист рослин від хвороб і шкідників здійснюється за допомогою: підтримки балансу між різними видами комах, збільшення популяцій корисних видів комах, біологічних, агротехнічних, механічних методів захисту. Інтенсивні технології органічного землеробства ретельно вивчаються і відбираються з метою використання їх для відновлення, а потім — для підтримання екологічної рівноваги у господарстві і навколо нього. Використання технологій органічного землеробства ще не є гарантією того, що продукція буде повністю вільна від токсичних речовин. Вони можуть надходити з повітря, ґрунтів, води, інших джерел, які фермер не завжди може контролювати. Продукція органічного сільського господарства — це така, яка отримана внаслідок використання цієї системи і завдяки дотриманню стандартів, що створенні для неї і призначені забезпечити захист продукції від забруднення.