Рубрики
Перебіг післяродового періоду у корів голштинської породи за умов введення до їх раціону вітамінно-мінерального преміксу
Досліджено вплив вітамінно-мінерального преміксу “Баланс”, СП ТОВ “Вітамекс Лтд” на перебіг післяродового періоду у високопродуктивних корів голштинської породи

Автори: ЖУК Ю.В., МИХАЙЛЮК М.М., кандидати ветеринарних наук, доценти, ЛЮБЕЦЬКИЙ В.Й., доктор ветеринарних наук, професор, ЖУК М.В., лікар ветеринарної медицини

Для реалізації галузевої програми розвитку молочного скотарства України і збільшення виробництва молочної продукції в країні створюється нова технологічна база молочного скотарства за рахунок будівництва та модернізації великих молочних комплексів і ферм, завезенням молочної худоби з високим генетичним потенціалом.

Однією з причин передчасного вибракування тварин є широке розповсюдження серед високопродуктивних корів полі органної патології, що включає запальні процеси і функціональні розлади в органах статевої систем, що в кінцевому рахунку призводить до розвитку тривалої неплідності.

Встановлено, що високопродуктивні корови більш чутливі до нестачі та дисбалансу в їх організмі біологічно активних речовин, таких як вітаміни, макро- і мікроелементи, які виводяться з організму з молоком в більших кількостях, ніж поступають з кормом.

Такий загальний дисбаланс супроводжується подовженням термінів інволюційних процесів в органах статевої системи, прояву статевої циклічності та низькою запліднювальною здатністю [5, 8].

З метою стимуляції перебігу післяродового періоду та профілактики виникнення післяродових ускладнень рекомендується згодовували сухостійним і післяотельним коровам вітамінно-мінеральні премікси в суміші з концентрованими кормами [1, 2, 3, 4, 6,7].

Метою наших досліджень було вивчити виплив вітамінно-мінерального преміксу “Баланс”, СП ТОВ “Вітамекс Лтд” на перебіг післяродового періоду у високопродуктивних корів голштинської породи.

Матеріал і методи. Дослідження проводили у ДСП ”Чайка” філія ”Дударків” у зимово-весняний період на коровах чорно-рябої голштинської породи європейської селекції 2–3 лактації, із продуктивністю 6,5–7 тис. кг молока. Тварин утримували у типовому чотирирядному корівнику на прив’язі.

Для досліду за принципом аналогів (жива маса, вік, кількість отелень) було сформовано 4 групи корів (контрольна і три дослідні), по 10 тварин у кожній. Контрольна група тварин у сухостійний та післяродовий періоди отримувала основний раціон, характерний для господарства. Тваринам дослідних груп, щоденно, починаючи за 60 діб до очікуваного отелення і впродовж 30 діб після нього, до складу основного раціону додавали в різних дозах вітамінно-мінеральний премікс „Баланс”, СП ТОВ “Вітамекс Лтд” такого складу:

Кальцій, г/кг

153,00

Вітамін В6, мг/кг

15,00

Фосфор,г/кг

96,00

Вітамін В12, мкг/кг

60.00

Натрій,г/кг

40,00

Вітамін В5, мг/кг

110,00

Магній,г/кг

25,00

Вітамін В9, мг/кг

5,00

Вітамін А, МО

1000,00

Купрум, мг/кг

700,00

Вітамін D3, МО

130,00

Цинк, мг/кг

9000,00

Вітамін Е, мг/кг

1000,00

Марганець, мг/кг

3000,00

Вітамін К, мг/кг

3,00

Йод, мг/кг

100,00

Вітамін В1, мг/кг

25,00

Кобальт, мг/кг

24,00

Вітамін В2, мг/кг

20,00

Селен, мг/кг

30,00

Вітамін В3, мг/кг

80,00

 

 

 

Випускається премікс у вигляді гранул (рис. 1)

Рис. 1. Форма випуску преміксу “Баланс”.

Результати дослідженьз вивчення перебігу інволюційних процесів репродуктивних органів у високопродуктивних корів при введенні до їх раціону різних доз вітамінно-мінерального преміксу “Баланс” (табл. 1) показали, що виділення лохій у корів контрольної групи тривало до 18 доби.

Таблиця 1. – Терміни інволюції статевих органів корів залежно від дози вітамінно-мінерального преміксу (діб після отелення,M±m, n=10)

Показники

Групи

контрольна

дослідна 1

дослідна 2

дослідна 3

Припинення виділення лохій

18,1±0,23

17,0±0,23**

16,4±0,30**

16,2±0,20***

Інволюція матки

27,4±0,55

25,2±0,40**

22,3±0,41***

20,2±0,65***

Регресія жовтого тіла

14,8±0,40

13,6±0,30*

12,8±0,40**

12,4±0,45**

Відновлення вульви

5,6±0,30

4,0±0,50*

3,8±0,40**

3,4±0,30***

Відновлення крижово-сідничих зв’язок

6,2±0,41

5,2±0,40

4,4±0,30**

4,0±0,25**

Примітки: *р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 порівняно з контрольною групою

Тривалість виділення лохій у корів, яким до складу основного раціону в сухостійний та післяродовий період вводили вітамінно-мінеральний премікс “Баланс” була вірогідно меншою, ніж у тварин, які отримували основний раціон без добавки. Так, різниця між першою дослідною групою корів та контрольною за цим показником становила 1,1 доби (р<0,01), другою дослідною – 1,7 доби (р<0,01) та третьою – 1,9 доби (р<0,001).

У першу добу після отелення майже у всіх піддослідних корів лохії виділялися у вигляді кров’яного густого непрозорого слизу без запаху. При нормальному перебігу післяродового періоду колір лохій поступово змінювався від червоно-коричневого до світло-шоколадного (на 7–8 добу). До 10–15 доби виділення ставали прозоро-жовтими або прозорими, густої консистенції.

Слід зазначити, що у тварин, у яких після отелення в цервікальному каналі сформувався слизовий корок, післяродові ускладнення (гостра субінволюція матки, післяродовий метрит) не виникали(рис. 2).

При проведенні ректального дослідження на 3–5 добу після отелення була чітко відчутна повздовжня складчастість стінки матки, біфуркація і вільний ріг; стінка матки була горбистою і щільної консистенції.

Поступово стінка матки ставала товстішою, еластичнішою, відбувалося згладжування повздовжніх складок рогів матки.

Період інволюції матки у корів першої дослідної групи тривав 25,2±0,40 діб, другої – 22,3±0,41 та третьої – 20,2±0,65 діб, тоді як у корів контрольної – він продовжувався до 27,4±0,55 діб, тобто був вірогідно більшим на 2,2 (р<0,01), 5,1 і 7,1 діб (р<0,001), відповідно.

Жовте тіло вагітності виявляли у корів першої дослідної групи до 13,6±0,30 діб (Р<0,05), другоїдо 12,8±0,40 (Р<0,01) та третьоїдо 12,4±0,45 діб після отелення (р<0,01). У тварин контрольної групи регресія жовтого тіла закінчувалась лише на 14,8±0,40 добу післяродового періоду.

Виділення слизового корка із каналу шийки матки корови після отелення

Рис. 2. Виділення слизового корка із каналу шийки матки корови після отелення.

Відновлення вульви і крижово-сідничих зв’язок у корів контрольної групи до невагітного стану також затягувалося. У порівнянні з тваринами, які додатково до основного раціону отримували вітамінно-мінеральний премікс “Баланс” у кількості 100 г, відновлення вульви відбувалось до 4,0 доби (р<0,05), а крижово-сідничих зв’язокдо 5,2 доби; 200 г –  відповіднодо 3,8 і 4,4 доби (р<0,01) та 300 г – 3,4 (р<0,001) і 4,0 доби (р<0,01).

Таким чином, введення до основного раціону корів у сухостійний та післяродовий періоди вітамінно-мінерального преміксу “Баланс” сприяло скороченню терміну інволюційних процесів у  органах статевої системи  корів голштинської породи. При цьому найбільш ефективно впливало на перебіг процесів інволюції введення до основного раціону у післяотельний період 300 г преміксу.

Оскільки термін інволюційних процесів статевих органів корів контрольної групи відрізнявся від такого у корів дослідних груп, то і частота виникнення післяродових ускладнень у них також відрізнялась. Так, у 50% корів контрольної групи реєстрували порушення інволюційних процесів репродуктивних органів (табл. 2), в т. ч. у 2-х корів (20%) відмічали гостру субінволюцію і у 3-х (30%) – гострий гнійно-катаральний метрит, а у тварин першої дослідної групи лише 30% корів виявляли такі порушення інволюції, у них був менший відсоток тварин з субінволюцією матки (10%) та гострим гнійно-катаральним метритом (20%).

Таблиця 2. – Перебіг післяродового періоду у корів голштинської

опубліковано: Юрій Васильович Жук    2015-04-07 10:40:21