Рубрики
Інвестування в сонячну енергетику: інвестиції, доходи, ризики.
На сьогодні інвестування в СЕС представляється надзвичайно привабливим у випадку збереження діючого законодавства відносно ставок «зеленого» тарифу і відмови від привілей для великого енергетичного бізнесу

Автори: Скрипник А.В., Кудін Т.

На сьогодні в царині енергетики в усьому світі відбуваються кардинальні зміни, а саме невпинний перехід від традиційних джерел енергії до альтернативних її видів. Цьому сприяє як загальний вектор суспільного прагнення до покращення стану екології, так і стрімкий розвиток технологій пов’язаних з генерацією чистої енергії. Однак слід згадати, ще один вагомий фактор розвитку цього загальносвітового тренду, зокрема ціноутворення так званого «зеленого» тарифу, по якому держава купує у населення енергію вироблену за допомогою альтернативних джерел. Особливо актуально це для країн з більш низьким рівнем життя населення, саме цей фактор забезпечив стрімке зростання альтернативної енергетики на початковому етапі її розвитку. Зараз це відбувається і в Україні, яка внаслідок катастрофічного стану традиційної енергетики в усіх її проявах, встановила на початковому етапі впровадження «зеленого» тарифу надзвичайно високу ціну. Зміни відбулася у 2015 році під час затвердження оновленого «зеленого» тарифу, який був розрахований до 2035 року з тенденцією до поступового зниження. Тариф було зменшено до величини, що не перевищує 19 євро-центів за кВт.год. Слід підкреслити що цей тариф практично в 4 рази перевищує той по якому населення отримує електроенергію вироблену з так званих традиційних джерел, зокрема, 5 євро центів за кВт.год. (табл.). Можливо в наслідок високого тарифу, а можливо і під впливом інших факторів, найбільш інтенсивно населення нашої країни останні роки інвестувало в сонячну енергетику. Внаслідок цього з’явились ризики до суттєвого підвищення тарифів для населення. До речі наприклад в Німеччині всі «зелені» тарифи суттєво менші за тарифи для населення тому розвиток поновлюваної енергетики веде не до підвищення, а до зменшення тарифів (табл.). Питання перегляду та зменшення тарифів стає актуальним для України, і вже є пропозиції по змінам законодавства, однак враховуючі політичну ситуацію у найближчі роки ситуація з тарифами навряд чи зміниться. А от що стосується умов встановлення станцій по генерації зеленої енергії, то 25 квітня 2019 року Верховна Рада України прийняла законопроект №8449-д, який забороняє приватним домогосподарствам встановлювати СЕС на землі. Як свідчать розрахунки це суттєво обмежує можливості швидкої окупності СЕС, які представила зміна законодавства про збільшення граничної встановленої потужності для домогосподарств до 50 кВт. Не важко здогадатися що таким шляхом великий бізнес намагається за допомогою законодавчих змін повністю монополізувати встановлення наземних СЕС і таким чином загальмувати підвищення тарифів для населення, яке в свою чергу може призвести до істотного зменшення зеленого тарифу.

Однак катастрофічна ситуація в якій опинилася українська енергетика (катастрофічний стан основних фондів тепло і ядерної енергетики) не залишило для нас вибору: поновлювана енергетика повинна розвиватись. І тягар цього розвитку повинно нести все населення України, як інвестори в поновлювану енергетику так і звичайні споживачі електромереж. Для переходу на безпечну та екологічну енергетику потрібен інвестиційний потенціал всього населення України тому потрібно щоб створювались умови успішного інвестування і великих і малих інвесторів.

Табл.1.Тарифи на споживання електроенергії та «зелений тариф» в країнах ЄС та в Україні(євроцентів/кВт*год)

 

Населення

Промисловість

Зелений тариф

Сонячна енергія

Вітрова енергія

Енергія біомас

ЕС(28)

21

12

10

16

12

Данія

30

9

Німеччина

29

15

Болгарія

7

8

Україна

5

7

17

11

12

*Джерело: Energy price statistics /[Електронний ресурс]. – режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_price_statistics

  • Україні існує два види підключення мережеве та гібридне. При мережевому підключенні не потрібні акумулятори, а при гібридному потрібні тому цей варіант коштує на 40% дорожче і потрібне додаткове місце для 4 акумуляторів по 60 кг (акумулятори змінюються 1 раз у 5-7 років.) Сонячні батареї працюють 20-30 років. При мережевому підключенні можна користуватись енергією з мережі : кожний місяць сплачувати різницю між тим що отримав з мережі і тим що віддав в мережу. Якщо більше отримав то сплачуєш по мережевому тарифу, якщо більш віддав то тобі сплачують по «зеленому». Для оцінки всіх характеристик СЕС потрібно задати частки електроенергії, що генеруються і споживаються взимку і влітку. ідомо що середньорічний потік сонячного випромінювання у середніх широтах приблизно дорівнює 153 ват на 1 кв.м. Коефіцієнт корисної дії сонячних елементів належить проміжку 0,2-0,3. Якщо вважати його рівним 0,22 один кт встановленої потужності за рік генерує приблизно 1000 кт. год. Вартість встановлення (елементи + установка) 1 кт. потужності належить інтервалу від 700 до 900 євро. В подальших розрахунках використовується вартість 800 євро за 1квт.год.

Доходи, інвестиції та терміни окупності мережевої СЕС для домогосподарства, що споживає 6000 кВт. рік. за рік за умови, що влітку генерується ¾ енергії а споживається 1/3 в залежності від встановленої потужності представлено в наступній таблиці.

Встан. потуж.кВт

4

7

10

13

16

19

22

25

28

Обсяг інвест. (тис.є)

3,2

5,6

8,0

10,4

12,8

15,2

17,6

20

22,4

Річний прибуток (тис.є)

0,04

0,49

0,94

1,39

1,84

2,29

2,74

3,16

3,64

Термін.окупн.(роки)

 

13,7

11,5

9,4

8,8

8,2

7,9

7,8

7,5

Дисконтний прибуток (тис. є) на інтервалі Те –То років

 

1,2

2,9

6,7

9,5

13,0

15,2

17,5

20,2

 

Те=20 років-термін експлуатації, То-термін окупності

Якщо визначити термінами окупності обладнання в 7 та 10 років то отримаємо наступні залежності обсягів величин встановленої потужності від обсягів річного споживання S:

x7(S)=0,01S; x10(S)=0,002S;

Так для наведеного домогосподарства з річним обсягом споживання 6000 кВт. год. при періоді окупності 7 років потрібно встановити 60 кВт, а при 10 років тільки 12 кВт, що коштує в 5 разів дешевші.

Якщо підвести підсумки, то в умовах значної обмеженості фінансових інструментів представлених на українському ринку, інвестування в СЕС представляється надзвичайно привабливим у випадку збереження діючого законодавства відносно ставок «зеленого» тарифу і відмови від привілей для великого енергетичного бізнесу. Що стосується величини «зеленого» тарифу, то звичайно його зменшення уявляє собою великий ризик для подальшого розвитку поновлюваної енергетики. По суті інвестування в поновлювану енергетику є першим прикладом масової підтримки населенням загальнонаціональних економічних проектів, і на наш погляд надзвичайно важливо щоб цей крок був успішним.

 

опубліковано: Сергій Петрович Саяпін    2019-06-04 10:41:13