Зовнішньоекономічна діяльність з питань біоекономіки в закладах вищої освіти України

Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» важливими видами такої діяльності є наукова, науково-технічна науково-виробнича виробнича та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарювання [1]. Участь в міжнародних проєктах розвитку біоекономіки є об’єктом даної публікації. Відповідно до Угоди про  створення транскордонної органічної агропродовольчої відкритої екосистеми, укладеної між факультетом аграрного менеджменту НУБіП України і CINEAM Bari, центром післядипломної підготовки, прикладних наукових досліджень та розробки постійних партнерських дій у рамках міжнародних програм дослідження і співпраці Італії. Цілями тижневого заходу на тему інновацій та створення стартапів у Середземноморському регіоні стало сприяння стратегії сталого розвитку агропродовольчого сектору в Середземномор’ї, підтримка успішних стартапів і поглиблення стратегічних аспектів зміцнення інноваційної екосистеми. Онлайн зустріч "LEAP4FNSSA 2nd Dissemination Event" присвячено створенню Міжнародного консорціуму досліджень.

Партнерська подія Enterprise Europe Network (EEN) яка організована Innovhub SSI i Trentino Sviluppo в рамках  IFIB (International Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy), відбулася в Італії 30 вересня - 1 жовтня 2021 року. Учасники з Європи та інших країн зібралися для того щоб знайти потенційних партнерів для співпраці, розвитку бізнесу,  ліцензійних угод, спільних підприємств, дослідницьких проектів і обміну досвідом. Форум розпочали ряд заходів, серед яких Постерна сесія з розвитку біопромисловості (Bio-based industries) і Круглі столи за темами: «Як фінансувати економіку замкнутого циклу (the circular bioeconomy)?», «Розширення біоекономіки (bioeconomy)» і «Як з'єднати ланцюги створення доданої вартості в економіці замкнутого циклу?» Основні теми В2В зустрічей: біоекономіка і економіка замкнутого циклу, промисловість на біологічні основі, агропродовольство, морські та білі біотехнології [2].

Особливої уваги заслуговує Асоціація Європейських університетів наук про життя спільноти для освітніх практик з біоекономіки  /Аssociation for European Life Science Universities Community of Practice for Bioeconomy Education/. Основні питання, які вирішуються сьогодні: як проєкти підтримки інновацій в освіті впливають на різні цільові групи, а також визначення потреби в нових розробках в освіті для стійкого розвитку біоекономіки замкнутого циклу (sustainable circular bioeconomy) [3].

Проєкт Transition2BIO фінансується ЄС і пропонує інтегрований пакет заходів, спрямованих на широке коло зацікавлених сторін,  використовує галузеві комунікаційні інструменти та види діяльності для підвищення обізнаності громадськості про біоекономіку та сприяє переходу до стійкого виробництва шляхом освітніх заходів. Проєкт також  фінансує діяльність європейської мережі біоекономіки: альянс з понад 80 проєктів та ініціатив, що сприяють розвитку біоекономіки.

BIOEAST – Ініціатива Центрально-Східної Європи для сільського, лісового господарства та аквакультури на основі знань з біоекономіки, започаткована для визначення шляхів мобілізації фінансових інвестицій в інновації, пов'язані з біоекономікою в країнах Центральної та Східної Європи.

Отже, міжнародна співпраця університетів з питань біоекономіки визначає майбутнє освіти в Україні. Спільні дослідження орієнтовані на розвиток інновацій в освіті для сталого розвитку біоекономіки замкнутого циклу.

Інформаційні джерела

  1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» URL: Про зовнішньоекономічну діял... | від 16.04.1991 № 959-XII (rada.gov.ua)
  2. Аssociation for European Life Science Universities Community of Practice for Bioeconomy Education. URL: ICA-Cop_Bio-Edu_Webinar_Nov_2021_Workshop_Programme_Part_B_final.pdf (ica-europe.info)
  3. International Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy URL: IFIB – International Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy | 30 September – 1 October TRENTO (ITALY) (ifibwebsite.com)