ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

УДК 658:640.4:616.98

Ірина  Петрівна КУДІНОВА, к.е.н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму, Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ORCID: 0000-0002-1324-3840, E-mail: ikudinova@nubip.edu.ua

Софія Валентинівна САМБОРСЬКА, студентка 4 курсу спеціальності «Туризм», Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

E-mail: alekmaked@ukr.net

 

Анотація. У сучасних умовах готельна сфера має важливе значення для вирішення низки соціально-економічних проблем України.. Саме тому ефективний розвиток та управління готелями набуває актуальності та потребує пошуку нових підходів до їх функціонування в умовах пандемії Covid-19. Метою статті є дослідження теоретичних проблем забезпечення конкурентних переваг підприємств, розробка рекомендацій по формуванню конкурентних переваг підприємств індустрії гостинності в умовах пандемії Сovid-19. У статті обґрунтовано та висвітлено тенденції розвитку підприємств готельної сфери в умовах пандемії Covid-19. Виділено основні напрямки змін, що відбулися в туристичній сфері впродовж останніх років. Наголошено, що готельні підприємства України в сучасних умовах функціонують у середовищі багатовимірної конкуренції, при якій ефективне господарювання залежить від своєчасного впровадження інновацій та використання нових трендів, а також ефективних конкурентоспроможних форм туристичних послуг. Досліджено теоретичні проблеми забезпечення конкурентних переваг підприємств. Зазначено, що вітчизняний туризм на сьогоднішній день став сімейним та екологічним, безпечніше стало мандрувати всередині країни, де менше людей, велика територія і саме головне, не потрібно дотримуватись самоізоляції після повернення. Одним з нових і перспективних напрямів туристичної діяльності, який у світі функціонує вже більше десяти років, є відпочинок у глемпах на природі. Для розвитку глемпінгу в Україні є всі передумови, зокрема наявність значної кількості мальовничих природних місць та різноманіття ландшафтного середовища, доступність до них, тобто шляхи сполучень, й активні люди на місцях, які надаватимуть туристам послуги. Охарактеризовано перспективні напрями підприємств готельної сфери на сучасному етапі, а саме це розвиток екоготельного і глемпінгового підприємництва. Передбачено тенденції та виділено актуальні тренди в індустрії гостинності на найближчий час – соло-подорожі, еко-подорожі, місцевий досвід, персоналізація та штучний інтелект. Наголошено, що створення адекватної системи формуванням конкурентних переваг підприємств індустрії гостинності та туризму в умовах впливу несприятливих епідеміологічних обставин – одне з ключових завдань, яке стоїть сьогодні перед вітчизняними підприємствами цієї сфери. Наукова новизна результатів дослідження полягає в уточненні перспективних напрямів розвитку підприємництва у сфері гостинності за умов пандемії та логістичних обмежень, а також обгрунтування концетуальних переваг екоготельного і глемпінгового підприємництва, як складових розвитку внутрішнього туризму та передумов розв’язання проблеми зайнятості територіальних громад. Розроблено рекомендації по формуванню конкурентних переваг підприємств індустрії гостинності в умовах пандемії.

Ключові слова: готельна сфера; індустрія гостинності; Covid-19; інновації; готель

Актуальність. Підприємства готельної сфери є однією із галузей економіки, на які пандемія, спричинена вірусом COVID-19 вплинула найнегативніше, створивши виклики сучасності та сприявши ускладненню розвитку саме українського туризму як найприбутковішої галузі.

За офіційними дослідженнями Всесвітньої туристичної організації ООН, впродовж останніх двох років відбулися зміни в туристичній сфері за такими основними напрямками:

 • внутрішній туризм демонструє позитивні показники, оскільки люди почали більше подорожувати власними країнами й обирати дестинації ближче до дому;
 • плануючи свої поїздки, мандрівники все частіше почали звертати увагу на автентичність, екологічність та локальний бренд;
 • в умовах тотальних карантинних обмежень надзвичайною популярністю тепер користується зелений або сільський туризм, що максимально забезпечує соціальну дистанцію та усамітнення;
 • у 2021 році збільшилась середня тривалість подорожей, а відповідно й відбулося значне збільшення витрат (UNWTO, 2021).

Зрозуміло, що готельні підприємства України в сучасних умовах функціонують в середовищі багатовимірної конкуренції, при якій ефективне господарювання залежить від своєчасного впровадження інновацій та використання нових трендів і ефективних конкурентоспроможних форм туристичних послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань розвитку підприємств готельної сфери в умовах пандемії Сovid-19 присвячені праці науковців В. О. Бойка, І. В. Давиденка, Т. І. Ткаченко, Т. Л. Мостенської, Г. І. Михайліченко та інших. Але питання щодо розвитку інноваційних напрямів підприємств готельної сфери залишаються мало вивченими.

Мета дослідження. Дослідження теоретичних проблем забезпечення конкурентних переваг підприємств, розробка рекомендацій по формуванню конкурентних переваг підприємств індустрії гостинності в умовах пандемії Сovid-19.

Матеріали та методи дослідження. Дане дослідження проведено на основі системного підходу з використанням широкого кола методів наукового пізнання наприклад, аналізу і синтезу, наукового узагальнення, індукції та дедукції, а також відкритих джерел міжнародної статистичної інформації та офіційних даних форумів.

Результати дослідження та їх обговорення. В умовах руйнівного впливу пандемії Сovid-19 на міжнародний туризм особливої важливості та значення набуває розробка ефективних підходів щодо формування та нарощування конкурентних переваг вітчизняними підприємствами індустрії гостинності з урахуванням тенденцій розвитку світової економіки, що дозволить в майбутньому успішно протистояти конкуренції на міжнародному ринку.

Необхідно зазначити, що вітчизняний туризм на сьогоднішній день став сімейним та екологічним, безпечніше стало мандрувати всередині країни, де менше людей, велика територія і саме головне, не потрібно дотримуватись самоізоляції після повернення. Одним з нових та перспективних напрямів туристичної діяльності, який у світі функціонує вже більше десяти років, є відпочинок у глемпах на природі. Для розвитку глемпінгу в Україні є всі передумови, зокрема наявність значної кількості мальовничих природних місць та різноманіття ландшафтного середовища, доступність до них, тобто шляхи сполучень, й активні люди на місцях, які надаватимуть туристам послуги (Бойко, 2021).

Також, на сьогоднішній день піклування про оточуюче середовище та екологічна безпека є важливою складовою індустрії гостинності. Функціонування екологічних готелів,  застосування інноваційних технологій дають можливість знижувати ресурсні витрати підприємства.    Впровадження енергозберігаючих ліній, сортування сміття і його  переробка, використання екологічних миючих засобів та органічних продуктів харчування, чистих будівельних матеріалів, застосування відновлюваних джерел енергії якраз і забезпечує позитивний імідж «екологічного» готелю, що стає конкурентною перевагою (Bovsh et al., 2021).

Тенденція до здорового способу життя змусла готельні підприємства йти в ногу з часом, створюючи саме екологічні готелі, в яких передбачено весь спектр послуг: тренажерні зали, фітнесцентри, spa-салони, басейни, безглютенове та дієтичне меню, ресторани зі «здоровою кухнею».

Саме тому, на нашу думку, перспективними напрямами підприємств готельної сфери на сучасному етапі є розвиток екоготельного і глемпінгового підприємництва (Давиденко, 2017).

Глемпінг передбачає відпочинок на природі, у заповідниках та парках, але обовязково з усіма необхідними умовами для проживання. Однак на відміну від готелів, глемпінги можна встановлювати будь-де, переміщувати з місця на місце, навіть туди, де заборонене будь-яке будівництво, що, очевидно, неможливо здійснити з готелями.

Перерахуємо основні риси глемпінгу:

 - наявність комфортного, просторого засобу розміщення (наметушатра, будиночку, тощо);

 - використання незвичайних меблів - великих крісел, стільців, обідніх столів та зручних ліжок;

 - умови для відпочинку та тимчасового проживання повинні відповідати комфорту, як і для постійного життя в готелі.

Для організації глемпінгу потрібні слідуючі складові:

 - спеціальні намети і будиночки, які повинні відповідати екологічним стандартам, будуватися на основі найсучасніших будівельних конструкцій і технологій;

- глемпінг-намети або шатри мають водопровідну систему, електрику, Wi Fi тощо;

- забезпечення елементів комфорту, оснащення наметів всим необхідним для проживання, наприклад, вази для квітів, картини, килими тощо.

Переваги глемпінгу полягають у тому, що, по-перше, він окупається набагато швидше готелю, а саме за 2–3 роки; по-друге, установка глемпінгу не вимагає ніякої дозвільної документації. Юридично глемп класифікується як звичайна палатка, його можна поставити практично де завгодно, хіба що варто узгодити це з лісництвом, якщо це глемпінг у лісі або заповіднику, або з підприємством, яке має це місце на балансі. Іноді за встановлення глемпу можуть стягувати відповідну плату. Крім того, установка глемпінгу не завдає шкоди навколишньому середовищу. Глемп – це конструкція з металу, дерева й тентової тканини (Грановська & Бойко, 2020).

Можна сказати, що глемпінг – люксовий відпочинок на природі у будиночках зі зручними ліжками замість наметів та спальних мішків, а також комфортною ванною замість туалету під деревом. Саме такий стиль підходить для тих, хто прагне єднання з природою, але не хоче проводити відпустку у незручних умовах.

Слід наголосити, що розвиток глемпінг туризму спричинений перетином інтересів як споживачів так і підприємців. При цьому споживачі постійно потребують урізноманітнення та індивідуалізації пропозиції, а підприємці – здешевлення собівартості послуги та формування стійкого тривалого платоспроможного сегмента.

Серед споживачів глемпінг відпочинку виділяють такі категорії:

 • молоді пари, компанії знайомих між собою людей, або, навпаки, незнайомці;
 • сімейні пари з дітьми;
 • компанії співробітників під час проведення спільних відпочинково-командоутворюючих заходів;
 • категорія споживачів luxury сегмента, які заробляють вище середнього, мають великий досвід подорожування.

Зазначимо, що всі ці групи споживачів глемпінгів об’єднує єдиний психологічний фактор – всі вони жителі великих мегаполісів зі складним, розписаним, напруженим графіком, тому вони все частіше прагнуть усамітнення та спокою. Але є і активний сегмент споживачів глемпінгу іншого характеру, які прагнуть до активних видів відпочинку, навіть з елементами екстриму, при цьому все одне бажають мати високий рівень комфорту на відпочинку та згодні за це платити.

На платформах Booking.com, Airbnb представлені пропозиції сотень шикарних глемпінгів. Лідером таких пропозицій у світі є США, Велика Британія, Австралія. За даними Booking.com, найкращими місцями для глемпінгу у США є Zion Wildflower (Virgin), Grand Canyon RV Glamping (Williams), Alpine Lodge (Red Lodge). Однак першими цю креативну нішу концепційного житла почали розвивати британці. Перші глемпінги почали з’являтися на музичних фестивалях у Великій Британії 15 років тому (Glemping, 2018).

Серед українських глемпінгів виокремлено такі: «Шатро Stodola» (с. Долинівка, Львівська обл.), глемпінг «Шатро» (с. Уляники, Київська обл.), глемпінг «Mandra» (Затока, Одеська обл.), глемпінг у готелі «ШишкiNN» (с. Слов’янка, Чернігівська обл.), еко-глемпінг «Sfera 365» (м. Біла Церква). Середня добова вартість проживання у глемпі становить 2–3 тис. грн. (Shcho take hlempinh, 2020).

За розрахунками бізнес-консалтингової компанії Grand View Research, до 2025 року середнє зростання ринку глемпінгів у світі становитиме 12,5%, а його загальний обсяг досягне $ 4,8 млрд. На Кіпрі 2023 рік навіть оголосили роком глемпінгу. Днями Саввас Пердіос, заступник міністра туризму країни, пообіцяв, що в найближчі два роки уряд сприятиме розвитку лакшері-кемпінгів. Правда, для цього необхідно внести зміни до законодавства, адже наразі такий бізнес у республіці ніяк не регулюється (П'ять зірок для намету, 2022).

Так, як на сьогодні в Україні та світі спостерігається тенденція до збереження природних ресурсів, оскільки вони не безмежні і вичерпні, саме тому розвиток екоготельної індустрії у вигляді глемпів, основна діяльність якої спрямована на збереження природних ресурсів є високоприбутковим бізнесом, що дає значний внесок у зростання валового внутрішнього продукту при відносно низьких затрат і коротких термінах окупності (Oliinyk et al., 2019).

Крім того, підприємства готельної сфери в умовах вірусу Covid-19 впроваджують сучасні комп’ютерні технології, а саме глобальні комп’ютерні системи бронювання, інтегровані комунікаційні мережі, системи мультимедіа, інформаційні системи управління та ін.

Очевидно, що пандемія та карантинна криза спровокували прискорення переходу до цифрових технологій як споживачами, так і підприємствами. Цифровізація стає основним трендом, що помітно проявляється у моделях дистрибуції послуг готелів, а також активно приходить у сферу автотизації внутрішніх бізнес-процесів (комунікації з клієнтами, розподіл

завдань усередині команди, електронні папки та меню та ін.). Автоматизується і номерний фонд та громадські зони. На сьогоднішній день сучасний готель це місце, де все створено виключно для зручності та комфорту клієнтів.

Крім того, загальновідомо, що створення трендового та інноваційного туристичного продукту в Україні саме на внутрішньому ринку стає першочерговим завданням для відновлення індустрії. На нашу думку, на сьогоднішній день, потрібно створювати туристичні оздоровчі пакети, які стосуються зміцнення імунітету та відновлення організму після хвороби, зокрема на коронавірус, для проведення комплексної перевірки та діагностики організму. У штат готельного комплексу потрібно додати медичного працівника, медичну продукцію та створити співробітництво з відомими клініками, це відразу ж дасть змогу підвищити конкурентоспроможність рекреаційно-оздоровчого закладу.

На основі поточних тенденцій та економічних перспектив можна передбачити тенденції та виділити актуальні тренди в індустрії гостинності на найближчий час:

 • соло-подорожі – на відміну від попередніх років, все частіше спостерігається тенденція поодиноких подорожей. Мотиви мандрівників є різноманітними: подорож наодинці, нові знайомства, спілкування, пошук пари тощо. Ці тенденції тільки починають набирати обертів;
 • еко-подорожі – все частіше починають впливати на рішення туриста при купівлі туристичного продукту ідеали і переконання нового покоління. Еко-подорож, наприклад, означає поєднання туризму із залученням до природоохоронних робіт або ж можливість орендувати електрокар, наявність вуглецевих кредитів при бронюванні рейсу тощо;
 • місцевий досвід – залучення туристів до місцевої культури: насолода місцевою кухнею, участь у фестивалях та різноманітних святкуваннях тощо. Тури, в яких турист отримує найкращий досвід місцевих традицій, в майбутньому для нього стають улюбленим напрямком;
 • персоналізація – сьогоднішні туристи очікують послуги, що досить тісно відповідають їх особистим уподобанням: місце призначення, житло, розваги, запропоновані їм на відпочинку. Набагато більше шансів отримати постійних клієнтів, коли досвід туриста буде тісно пристосований до його бажань та очікувань;
 • штучний інтелект набуває все більшого значення для туристичної індустрії. Персоналізація досвіду пошуку, бронювання турів та поїздок, визначення потреб гостя і підбір готельного номера за його вподобаннями – зробити все це дає можливість технологія машинного навчання – штучний інтелект.

Отже, створення адекватної системи формуванням конкурентних переваг підприємств індустрії гостинності та туризму в умовах впливу несприятливих епідеміологічних обставин – одне з ключових завдань, яке стоїть сьогодні перед вітчизняними підприємствами цієї сфери.

За результатами власних досліджень та погоджуючись з думкою провідних вчених, що досліджували дану проблематику (Вецепура & Земліна, 2021) вважаємо, що в процесі формування конкурентних переваг підприємствами індустрії гостинності та туризму слід керуватися такими положеннями:

 • система формування конкурентних переваг суб’єктів індустрії гостинності та туристичного бізнесу повинна включати: визначення та планування конкурентних переваг; виявлення факторів, що впливають на конкурентоспроможність діяльності підприємства індустрії гостинності; розробку міроприємств, які сприяють нарощуванню конкурентних переваг; виявлення проблемних напрямів діяльності;
 • створення та нарощування конкурентних переваг потребує зусиль усіх учасників сфери гостинності;
 • усі зміни ринкової ситуації мають стати вирішальними чинниками внутрішніх перетворень;
 • управління бізнесом має ґрунтуватися на сталому розвитку та принципах постійного вдосконалення;
 • основою сучасної конкурентоспроможності є переваги, що швидко змінюються, пов’язані з науково-технічним прогресом та інноваціями, тому варто їх запроваджувати у сферу діяльності;
 • подальше поширення технологій призведе до ще більшого скорочення життєвого циклу будь-якого продукту, тому варто своєчасно бачити той момент у життєвому циклі продукту, коли він починає втрачати свої особливості та стає масовим, здатним конкурувати лише за ціною;
 • більша частина вартості послуг з розміщення повинна припадати не на безпосередній процес надання, а на розробку нових послуг, менеджмент якості, маркетинг.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Україні сьогодні необхідно стимулювати внутрішній туризм, промотувати нові дестинації, створювати туристичні продукти, які привернуть увагу подорожуючих та розвивати нові тренди туристичної індустрії.

Аналіз глемпінгу, наведений у даній статті даж підстави розглядати його, з одного боку, як нову концепцію відпочинку в природному середовищі, яка має свої особливості, переваги, групи споживачів та виключну еко-спрямованість, а з іншого – як перспективний, дохідний різновид готельного бізнесу. Українські реалії свідчать про значний розвиток глемпінгу на свої теренах, адже практично в усіх ландшафтних зонах вже працюють глемпінги.

Відзначимо, що саме використання сучасних технологій та інновацій в підприємствах готельної сфери є невід’ємною частиною розвитку готельних підприємств в умовах COVID-19. Постійне самовдосконалення, рішучість та генерація нових ідей сприятиме готельним підприємствам  займати лідируючі місця на ринку готельних послуг та максимізуючи при цьому задоволення різноманітних потреб споживачів.

Перспективи подальших досліджень щодо розвитку підприємств готельної сфери в умовах пандемії Сovid-19 потребують державної підтримки та комплексного підходу маркетингової, рекламної, інноваційної та промоційної політики.

 

Список використаних джерел

 1. UNWTO: International Tourism Highlights, 2021 Edition. URL: https://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152
 2. Бойко В. О. Глемпінг – новий тренд індустрії гостинності. Таврiйський науковий вiсник. Серiя: Eкoноміка. 2021. Вип. 8. С. 22-28. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.8.3
 3. Давиденко І. В. Глемпінг як перспективна форма розвитку екотуризму. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. Вип. 26. С. 10-13.
 4. Грановська В. Г., Бойко В. О. Функціонування екоготелів в Україні як чинник активізації підприємницької діяльності. Економіка АПК. 2020. № 3. С. 57-65. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202003057
 5. Глэмпинг: в Украине появился новый бизнес, генерирующий прибыль. URL: http://derevo.ua/articles/details/glemping-v-ukraine-poyavilsya-novyj-biznes-generir-99
 6. Що таке глемпінг та де його шукати в Україні. URL: https://veterdoit.com/shcho-take-hlempinh-ta-de-yoho-shukaty-v-ukraini  
 7. Олійник О. В., Мостенська Т. Л., Тарасюк Г. М., Чагайда А. О. Перспективи розвитку готелів у стилі глемпінг в Україні. Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 4 (90). С. 38-46. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2019-4(90)-38-46
 8. Вецепура Н. В., Земліна Ю. В. Управління конкурентними перевагами підприємств індустрії гостинності та туризму в сучасних умовах. Економіка та суспільство. 2021. № 33. С. 82-88. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-62
 9. Асоціація індустрії гостинності України. Офіційний сайт. URL: http://aigu.org.ua/ (дата звернення: 10.07.2022).
 10. The page. Офіційний сайт. URL: https://thepage.ua/ua/exclusive/sho-stanetsya-z-gotelyami-cherez-koronavirus.
 11. П'ять зірок для намету. Що таке глемпінги і де їх знайти в Україні. URL: https://focus.ua/uk/ukraine/487738- pyat-zvezd-dlya-palatki-chto-takoe-glempingi-i-gde-ih-najti-v-ukraine.
 12. Boiko V.O. Green tourism as a perspective direction for rural entrepreneurship development. Scientific  approaches  to  modernizing  the  economic  system:  vector  of  development: collective monograph. LvivToruń : Liha-Pres, 2020. P. 1–18. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-189-6/1-18.
 13. Намет  з  кондиціонером  та  Wi-Fi:  що  таке  глемпінг  та  чи  є  він  в  Україні.  URL:https://shotam.info/namet-z-kondytsionerom-ta-wi-fi-shcho-take-hempinh-ta-chy-ie-vin-v-ukraini/.
 14. Що таке глемпінг та де його шукати в Україні? URL: https://veterdoit.com/shcho-take-hlempinh-ta-de-yoho-shukaty-v-ukraini.
 15. Simulation of behavior of hotel and restaurant business staff in the conditions of covid-19 viral pandemic. Bovsh, L., Hopkalo, L., Levytska, I., Komarnitskyi, I., Rasulova, A.Journal of Environmental Management and Tourism, 2021, 12(1), pp. 186–195. DOI: https://doi.org/10.14505/jemt.12.1(49).16.