Розвиток сільських територій

Розвиток сільських територій базується на 4 складових:
1. Поліпшення конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу, диверсифікації, створення ланцюжків доданої вартості;
2. Проблеми довкілля та поліпшення екології;
3. Якість життя в сільських регіонах;
4. Комплексна програма "ЛІДЕР".

Висвітлення цих аспектів та багато іншого Ви знайдете в матеріалах даної спільноти.