Що таке трофологія?

На ресурсі зустрілася стаття, де вжито термін "трофологія". Хотілося б отримати коротке його тлумачення?

Відповіді (1)

  1. Михайло Зіновійович Швиденко
    Трофологія (у перекладі з грецької - наука про харчування) - наукова дисципліна, в основі якого лежить комплексне вивчення впливу харчування на організм людини, включаючи лікування захворювань, збільшення тривалості життя і т.д. Трофологія виступає за раціоналізацію харчування, поліпшення якості харчових продуктів. Вже згадана наука є міждисциплінарною, перебуваючи на стиках філософії, медицини і загальної біології. В Трофології процес харчування розглядається в найширшому сенсі-від рівня окремої клітини до біосфери в цілому. Засновником нового наукового напрямку є академік А.М. Уголєв, який в результаті досліджень в області фізіології травлення і харчування в 80-х роках XX століття сформулював наукову базу Трофології. Трофологія стверджує, що харчування впливає не тільки на здоров'я в цілому, а й на такі, здавалося б не пов'язані з прийомом їжі речі, як настрій, креативні здібності, працездатність, душевний настрій і т.д. Крім того, харчування не можна розглядати у вузькому антропоцентричному контексті, адже харчові (трофічні) зв'язку існують в спільнотах організмів, впливають на циркуляцію речовин в біологічній системі і навіть на еволюцію видів. До речі, результати недавніх досліджень китайських учених дають додаткові аргументи про важливість трофічних зв'язків - виявилося, що ДНК споживаних продуктів (наприклад, рису) впливає на ДНК людей, які їх їли. Джерело http://samopoznanie.ru/schools/trofologiya/.