Процедура визначення кредитоспроможності позичальника

Яка процедура визначення кредитоспроможності позичальника?

Відповіді (2)

  1. Зоя Миколаївна Тітенко

    Кредитоспроможність позичальника банк визначає у кілька етапів. На першому етапі банк збирає та класифікує діагностичну інформацію про клієнта, що складається з таких пунктів: акуратність та вчасність оплати рахунків кредиторів та інших інвесторів і партнерів; тенденції розвитку підприємства, стратегія, тактика, мета й заплановані засоби розвитку; причина необхідності отримання позички та обґрунтування суми; склад та загальний обсяг наявних боргів підприємст  план розвитку підприємства на один рік та прогностичний план розвитку на п’ять років. Надзвичайно важливо на першому етапі вивчити склад і розмір активів (майна) підприємства.

    Другий етап передбачає здійснення комплексного оцінювання фінансового стану позичальника на підставі отриманих даних. Тепер банк ураховує такі показники: платоспроможність; рівень рентабельності виробництва; коефіцієнт оборотності оборотного капіталу; ефект фінансового важеля; наявність власного оборотного капіталу; стабільність виконання виробничих планів (на промисловому підприємстві) або планів реалізації продукції (на торговельному); питому вагу заборгованості по кредитах у загальному обсязі валового доходу; співвідношення темпів зростання валового доходу й темпів зростання нагромадження суми кредиторської заборгованості в цілому й окремо за кредитами банку; обсяг прострочених заборгованостей; обсяг несплачених заборгованостей.

  2. Сергій Петрович Саяпін
    Додатково рекомендуємо ознайомитися з матеріалами навчального курсу "Фінансово-кредитні ресурси для аграрної галузі" (http://elearn.uafata.org.ua/course/view.php?id=2). Увага!Потрібна реєстрація.