Інформаційта технологія оцінки стану сільськогосподарських культур в середовищі Google Earth Engine з використанням даних Landsat

  • Максим Приймак
  • Екологія. Екологічний моніторинг
  • 15.12.15

Стрімке зростання продуктивності персональних комп'ютерів, а також широке поширення глобальної мережі Інтернет і великих корпоративних комп'ютерних мереж - Інтранет призвели до формування розвинутої інформаційної мережі та використання нових інформаційних технологій в основних галузях народного господарства.

Сучасні інформаційні технології повинні давати можливість вводити, обробляти, коригувати, доповнювати зоровими образами будь-які види інформації; отримувати просторові і тимчасові характеристики необхідних ресурсів; адекватно оцінювати ситуацію для ефективного контролю, прогнозування та управління, а також для полегшення прийняття рішень різноманітних економічних, соціальних і науково -виробничих завдань. Всім цим вимогам відповідають інформаційні технології, що отримали назву геоінформаційні системи. В даний час використання інформаційних систем виходить за рамки вузького кола спеціально підготовлених операторів і програмістів, необхідність постійної роботи з інформаційними системами виникає у більшої кількості користувачів. За допомогою інтегрованих інформаційних систем успішно вирішуються завдання управління, бізнесу, моніторингу не тільки фахівцями, але й керівниками усіх ланок.

Головною вимогою в сучасному світі не тільки для фахівців-програмістів, і керівників усіх ланок є вміння справлятися з великими потоками інформації, обробляти їх і застосовувати нові технології з метою вирішення завдань управління, моніторингу або ведення власного бізнесу,тому на мою думку  супутникові дані є вагомим інформаційним джерелом для вирішення широкого спектра актуальних задач як в області агромоніторингу, так і в задачах екологічної безпеки, продовольчої безпеки, моніторингу надзвичайних ситуаці( паводків, пожеж,буревіїїв та інших стихійних лих). І найефективнішим засобом обробки всієї цієї різнорідної супутникової інформації є саме хмарні технології, адже здатність оброблювати великі об’єми данних без використання локальних потужних обчислювальних комплексів надають змогу користувачам отримувати продукт ,який є загальнодоступний.