Рубрики
Автоматизована система формування рецептури комбікормів та преміксів

                                                 «Автоматизована система формування рецептури комбікормів та преміксів».

В даній  роботі розроблено інформаційну автоматизовану систему формування рецептури комбікормів та преміксів для комбікормового цеху науково-дослідного господарства нашого університету «Агрономічна дослідна станція», що розташоване у Васильківському районі. Основними завданнями даної роботи є автоматизоване виконання функцій формування рецепту корму відповідно до класифікації тварин, опрацювання різноманітних запитів для пошуку інформації, організація оперативного доступу до бази даних. Основною метою даного проекту є покращення якості кінцевого продукту сільськогогосподарського  виробництва  - тварини завдяки правильно підібраному корму.

Мета роботи: використовуючи довідникові бази даних рецептів, кормів і тварин та нормативну базу (стандарти годування) сформувати найкращий за живильністю рецепт корму для конкретної групи тварин.

Постановка задачі:

-         створення довідників рецептів, кормів, тварин, нормативів (ГОСТів);

-         створення класифікаторів тварин та кормів;

-         введення заявок на виготовлення рецептів;

-         розрахунок рецепту для обраної групи тварин;

-         створення бази постачальників та формування замовлення на поставку сировини для заявлених рецептів;

-         розрахунок вартості сировини для сформованих рецептів.

                                     Програмні засоби для вирішення поставлених задач

-CAErwinProcessModeler (BRwin) –для проектування функціональної моделі.

- Caseзасіб ErwinDataModeler 4.1 – для проектування бази даних та її генерації в обрану СУБД.

- Мова обєктно-орієнтованого програмування VisualC#- для створення програмного інтерфейсу.

- MicrosftSQLServer2008 – для управління базою даних.

 

 

 

Розробка функціональної моделі існуючих процесів

 

Системний аналіз діяльності складу матеріалів для технічного обладнання був проведений на основі функціональної моделі діяльності даного складу, розробленої з допомогою CASE – засобу AllFusionProcessModeler.

Функціональна модель починається з контекстної діаграми “Організація формування рецепту комбікорму”

Вхідні дані даної діаграми:

·        заявка на виготовлення комбікорму;

·        критерій оптимізації;

·        параметри оптимізації.

 Вихідні дані:

·        рецепт;

·        вартість сировини;

·        замовлення на сировину.

На першому рівні деталізації контекстна діаграма декомпозується  на 4 блоки .

·        “Вибір груп тварин, з яких складається рецепт”;

·        “Визначення структури раціону”:

·        “Оптимізація рецепту”;

·        “Розрахунок вартості сировини та вибір постачальників”

         Блок «Вибір груп тварин, з яких складається рецепт»  має вхідний параметр  «Заявка на корм», а також одержує довідкову інформацію «Класифікатор тварин», на виході даного блоку маємо інформацію «Код групи тварин».

Блок «Визначення структури раціону» має вхідний параметр «Код групи тварин», що формується у попередньому блоці, а також одержує довідкову інформацію  «ГОСТ/ДСТУ»,  «Довідник сировини»,  «Довідник рецептів». На виході маємо інформацію «Компоненти раціону».

Блок «Оптимізація рецепту» має вхідний параметр «Компоненти раціону» з попереднього блоку, а також «Критерій оптимізації» та «Параметри оптимізації», що задається користувачем. На виході маємо інформацію  «Розрахований рецепт», що подається на вихід системи замовнику та «Остаточна кількість сировини», що надходить до наступного блоку.

Блок «Розрахунок вартості сировини та вибір постачальників» має на вході інформацію  «Остаточна кількість сировини» з попереднього блоку та довідкову інформацію з «Довідника рецептів» та «Довідника постачальників сировини». Вихідна інформація є вихідною інформацією нашої системи – «Вартість сировини» та «Замовлення сировини»

Функціональна модель “Автоматизована система формування рецептури комбікормів та преміксів” має 1 рівень декомпозиції.

Проведений аналітичний огляд існуючих систем з розрахунку рецептів, зокрема Программа «Корм Оптима» компании «АгроРесурс»Система Рецепт-Плюс”, Система “Комбикорм Оптимум v.5. Всі розглянуті системи виконують задачі розрахунку складу кормів для груп тварин. Великою перевагоювсіх трьох програмє наявність хорошого оптимізатора, який суттєво полегшує підбір оптимальних співвідношень компонентів раціону. У всіх програмах добре структуровані бази кормів і норм годівлі тварин.

У зв'язку з дорожнечею програмних продуктів, описаних у аналітичної частини (ринкова вартість однієї копії програми даного класу варіює в межах від 800 до 2000 у.о.), є сенс пошуку більш дешевих і доступних способів розрахунку раціонів годівлі сільськогосподарських тварин. Істотним недоліком спеціалізованих програм є неможливість у разі необхідності швидкого вдосконалення програми, що знижує гнучкість середовища. У теж час програма Lisa не володіє необхідними функціями для швидкого складання раціону.

У зв'язку з цим варто проаналізувати можливість самостійного складання програмного продукту задовольняє потреби фахівця.

опубліковано: Сергій Красножон    2015-11-06 07:44:28