Експерти

Сергій Петрович Саяпін

Старший викладач кафедри інформаційних систем НУБІП України, завідувач навчальної лабораторії комп’ютерних технологій кафедри інформаційних систем НУБІП України, редактор сайту agroua.net та edorada.org.

Віктор Андрющенко

Прикладне застосування інформаційних технологій. Веб-технології. Програміст, дизайнер.

Костянтин Рогоза

Адміністратор

Олександр Вальчук

Кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин. Напрямок наукових досліджень: Фізіологія та патологія молочної залози у тварин, акушерська і гінекологічна диспансеризація у скотарстві.

Тетяна Кальна-Дубінюк

Розробка  дорадчої системи поширення сільськогосподарських знань та інформації, застосування динамічних моделей та інтерактивних консалтингових систем для прийняття науково-обґрунтованих рішень в дорадництві, розробка  електронної дорадчої системи е-Екстеншн в Україні.

Михайло Зіновійович Швиденко

Завідувач кафедри інформаційних систем Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат економічних наук, засл.професор НУБіП України

Микола Павлович Косолап

Біологія бур`янів, прийоми і системи захисту від бур`янів в сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських культур, no-till.

Юрій Васильович Жук

Вивчення фізіології та патології родів, післяродового періоду та методів стимуляції відтворної здатності високопродуктивних корів, застосування прополісу та наночасток металів при акушерській та гінекологічній патології у корів.

Сергій Степанович Деркач

Біотехнологія відтворення дрібних домашніх тварин (штучне осіменіння собак).

Роман Тендера

Компанія "ПрофКнига" пропонує професійну літературу різних напрямків: Харчова промисловість, Сільське господарство, Будівництво, Транспорт, Полімери та пластмаси. Каталог постійно оновлюється й доповнюється новими розділами.

Сергій Михайлович Вигера

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ольга Швиденко

Молодший науковий співробітник, кафедра інформаційних систем, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Людмила Іванівна Смолякова

У 2000 році  відкрила для себе культуру Трипілля. З 2000р. почалась робота над створенням колекції трипільської кераміки за технологією майстрів – трипільців, співпраця з археологами, участь в археологічних розкопках, вивчення складу глин, орнаментів і символів.

Володимир Миколайович Меженський

доктор с.-г. наук, професор кафедри садівництва ім. проф. В.Л.Симиренка НУБіП України, головний науковий співробітник

Василь Терентійович Гонтар

Автор понад 100 наукових праць, 5-ти підручників і посібників (у співавторстві), 14 патентів на корисну модель, 4-х сортів малини та аґрусу (у співавторстві). Під науковим керівництвом В.Т. Гонтара підготовлено і захищено 3 кандидатські дисертації.

В`ячеслав Богданець

Наукові інтереси: картографування природних ресурсів; електронні карти; атласне картографування; агрохімічні картограми; картографування грунтового покриву картографування змін стану та використання земельних ресурсів.

Іван Платонович Ковальчук

доктор географічних наук, професор, академік Завідувач кафедри геодезії та картографії, Екологічної академії наук України, дійсний член (академік) Наукового товариства ім. Т. Шевченка (НТШ), академік АН вищої освіти, Заслужений діяч науки і техніки України.

Сергій Вікторович Зібцев

Регіональний Східноєвропейский Центр Моніторингу Пожеж (REEFMC). Керівник, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри лісівництва НУБіП України, завідувач лабораторії лісової пірології.

Вікторія Вікторівна Мельник

Заступник головного редактора. Журнал "Сучасне птахівництво" - науково-виробниче видання для фахівців птахівничої галузі та птахівників-любителів. На його сторінках Ви ознайомитеся з технологіями утримання різних видів птиці на птахофабриках і в умовах сільського двору.

Олексій Олександрович Опришко

Кандидат технічних наук, доцент, кафедра "Автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненко" НУБіП України

Ярослава Степанівна Ларіна

доктор економічних наук, професор. Завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Національного університету біоресурсів і природокористування України

Наталія Анатоліївна Пасічник

Сфера наукових інтересів: програмування врожаю сільськогосподарських культур, оптимізація умов живлення та удобрення кукурудзи, застосування водорозчинних добрив, системи дистанційного зондування стану посівів.

Руслан Володимирович Шатров

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка НУБІП України Основний напрямок науково-дослідної роботи: обґрунтування параметрів засобів механізації обробітку грунту в садах інтенсивного типу.

Михайло Федорович Кропивко

Доктор економічних наук, професор, академік НААН України, Української академії інформатики. Вчений з питань управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій та його інформаційного забезпечення.

Володимир Васильович Россоха

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Іван Петрович Чумаченко

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент, директор НДІ технологій та якості продукції тваринництва. Напрям наукової діяльності – проблеми годівлі сільськогосподарських тварин та удосконалення систем вирощування молодняку великої рогатої худоби.

Тетяна Грузін

Організація та проведення навчальних заходів з питань розвитку аграрного бізнесу та сільських територій

Олена Локутова

Доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, кандидат сільськогосподарських наук

Геннадій Голуб

д.т.н., професор, завідувач кафедрою тракторів, автомобілів та біоенергосистем НУБіП України

Євгеній Стариченко

Старший викладач кафедри інформаційних систем НУБіП України

Олександр Стретович

Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності НУБіП України

Олександр Михайлович Цизь

Наукові інтереси: агробіологічне обґрунтування елементів технологій культивування їстівних грибів, інтродукція нових видів культивованих грибів.

Володимир Віталійович Харченко

К.е.н., доцент НУБіП України. Область наукових інтересів: аналітика великих даних, інформаційне забезпечення розвитку аграрного підприємництва

Ірина Петрівна Кудінова

Кандидат економічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України

Антон Лівак

Магістр права; юрист Адвокатського об`єднання "IMG Partners"

Таїсія Саяпіна

Старший викладач кафедри інформаційних і дистанційних технологій. Керівник міжкафедральної навчальної лабораторії "Центр компетенцій 1С"

Юрій Матус

Старший викладач кафедри комп'ютерних систем і мереж

Стефанія Мосіюк

Кандидат економічних наук, доцент кафедри готельно - ресторанної справи та туризму НУБіП України. Сфера наукових інтересів: економічні взаємовідносини між виробничою та обслуговуючою сферами, розвиток туризму в Україні.

Михайло Садко

кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних систем НУБіП України

Віра Бутенко

Працюю в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Наукові інтереси: розвиток біоекономіки, соціальне парнерство, розвиток сільських територій

Олена Миколаївна Коваль

Доцент кафедри економічної теорії, зав. навчально-наукової лабораторії економічної теорії та біоекономіки, Національний університет біоресурсів та природокористування України

Наталя Болгарова

Працюю в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Вікторія Володимирівна Байдала

Проблемами сталого розвитку, мікро- та макроекономічними факторами розвитку біоекономіки в Україні та світі, управлінням економічною безпекою

Роман Корінець

Директор Всеукраїнської громадської організації «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України»

Дмитро Лукін

Консультант з місцевого економічного розвитку, стратегування, розвитку МСП та залучення інвестицій.

Алла Дудник

кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем НУБіП України

Любов Михайлівна Худолій

Банківське кредитування аграрних підприємств.

Галина Олексіївна Скрипник

Порівняння лізингу та банківського кредиту. Поточні пропозиції лізингових продуктів в Україні

Надія Костянтинівна Мрачковська

Інструменти банківського кредитування

Руслана Миколаївна Мамчур

Розвиток ринку страхових послуг в аграрному секторі економіки України, соціальне забезпечення населення, управління ризиками.

Олександр Миколайович Лабенко

Екологічне оподаткування, фінанси природокористування, платежі за екосистемні послуги.

Олена Анатоліївна Боярова

Проблеми теорії і практики формування та трансформації фінансової звітності аграрними підприємствами, проблеми бухгалтерського обліку активів та зобов’язань.

Світлана Іванівна Дерев’янко

Бухгалтерський облік та звітність у сільському господарстві.

Лариса Василівна Діброва

Проблеми світового сільського господарства, дослідження кон’юнктури світових аграрних ринків, зовнішньоекономічна діяльність аграрного сектору економіки України та особливості зовнішньоторговельних відносин України з країнами ЄС.

Інна Іванівна Долженко

Оподаткування та його особливості у сільському господарстві, адміністрування податків, податкова оптимізація, міжнародне оподаткування.

Микола Максимович Ільчук

Сталий розвиток агробізнесу, бізнес-планування розвитку сільськогосподарських підприємств.

Іван Андрійович Коновал

Розвиток підприємництва в сільському господарстві, бізнес-планування розвитку сільськогосподарських підприємств.

Наталія Петрівна Кузик

Аудит фінансової звітності в умовах трансформаційних перетворень.

Катерина Віталіївна Шевчук

Проблеми теорії та практики аудиту діяльності підприємств; теоретико-методологічні засади управлінського обліку та його впровадження в діяльність підприємств.

Зоя Миколаївна Тітенко

Аналіз кредитоспроможності позичальника з позиції банка-кредитора.

Надія Миколаївна Давиденко

Управління ризиками в сільському господарстві, оцінка бізнесу в аграрному секторі економіки.

Анатолій Дмитрович Діброва

Професор кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук.

Андрій Чесановський

Майстер виробничого навчання кафедри бджільництва НУБІП України.

Володимир Грищенко

кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем НУБіП України