Рубрики
Створення нової спільноти
Довідковий матеріал щодо створення нової спільноти в системі еДорада

Створення нової спільноти

Спільноти практиків являються основною дієвою одиницею системи електронного дорадництва. Спільнота практиків визначається як віртуальна предметна мережа контент-провайдерів, що включає сертифікованих експертів-дорадників із науково-педагогічних працівників, галузевих експертів, представників державних установ та не державних організацій які володіють знаннями і уміннями в предметній області і готові працювати разом протягом тривалого часу для подальшого розвитку та обміну знаннями в формі освітніх продуктів і програм.

 

Спільноти

 

Пропонується наступний порядок створення нової Спільноти

Крок 1. Виявити потенційних осіб або існуючі групи спеціалістів (у рамках профільних інститутів), які зацікавлені в галузевому напрямі запропонованої Спільноти.

Крок 2. Призначити зустріч для основної групи зацікавлених колег, щоб поділитися ідеями щодо формування Спільноти і обраного галузевого напряму. Обрати керівників для подальшої координації дій. Реєстрація осіб що приймають участь у спільноті на порталі edorada.org та Google для більш ефективної комунікації та обміну документами (GoogleHangouts, Google Документи та інші продукти).

Крок 3. Зібрати аналітичні дані про потенційних користувачів інформації, що зацікавлені у галузевому напрямі СП. Тобто зрозуміти для кого Спільнота буде працювати, нагальні потреби аудиторії, і який найкоротший шлях до неї.

Крок 4. Визначити, які інформаційні продукти доступні у вашій Спільноті і можуть бути спрямовані на задоволення потреб користувачів вже зараз. По суті, це виявлення легкодоступної і корисної інформації, за допомогою якої ваша Спільнота може зацікавити користувачів на початковому етапі.

Крок 5. Огляд переваг які досягаються при створенні Спільноти практиків:

 • визнання і лідерство у конкретних галузевих напрямах;
 • створення освітніх матеріалів більш високої якості;
 • розширення сфер використання і впливу вироблених інформаційних та освітніх продуктів;
 • більш ефективне використання ресурсів і технологій, зменшення дублювання зусиль;
 • підвищення професійних навичок та більш ефективне використання робочого часу викладачів і співробітників;
 • підвищення рівня обслуговування користувачів.

Крок 6. Виявлення існуючих і пошук нових потенційних джерел фінансування (спонсори, гранти, благодійні внески). Визначення категорій безкоштовних послуг і тих що будуть надаватися за гроші.

Крок 7. Початок роботи з програмно-технічною платформою е-Екстеншн центру. Визначення осіб відповідальних за той чи інший функціонал що буде доступний на web-сторінці Спільноти.

 • Підтримка функції «Запитати консультанта»;
 • Створення статей та наповнення баз даних відповідного галузевого напряму;
 • Підготовка електронних навчальних курсів;
 • Регулярне проведення Вебінарів (онлайн-зустрічей) з актуальних питань.

Визначившись з основними положеннями та перевіривши відсутність спільнот подібного напрямку в системі еДорада, координатор майбутньої спільноти має звернутись до адміністрації edorada.org із заявкою на створення нової спільноти. Заявка має містити:

 • Назву вашої Спільноти. Назва повинна мати дуже змістовний характер і бути короткою і зрозумілою, що одразу б вказувало на ваш контент.
 • Логотип (зображення) для розміщення на інформаційній сторінці вашої Спільноти.
 • Короткий опис Спільноти і мету її діяльності.
опубліковано: Костянтин Рогоза    2017-06-27 10:26:49