Рубрики
Каталог інноваційних розробок НААН за 2017-2019 рр.
До каталогу інноваційних розробок НААН увійшли 248 розробок 46 науково-дослідних установ Академії

Відділенням наукового забезпечення інноваційного розвитку НААН України спільно з галузевими Відділеннями на основі інформації мережі інститутів і дослідних станцій НААН сформовано каталог інноваційних розробок, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво. У ньому представлено 248 розробок 46 науково-дослідних установ НААН, інформацію яких згруповано у 6 розділів за напрямами діяльності, зокрема: землеробство, меліорація та механізація – 106 розробок; рослинництво – 33; тваринництво – 47; ветеринарна медицина – 14; аграрна економіка і продовольство – 16; інноваційний розвиток – 32 розробки.

Опис кожної розробки розміщено на одній сторінці каталогу. Він містить: коротку характеристику розробки; очікуваний результат від впровадження; публікації авторів за темою розробки, охоронні документи державного зразка (патенти, свідоцтва); напрями, регіони та об’єкти, рекомендовані для впровадження; авторський колектив науковців; контакти науково-дослідних установ НААН – власників розробок.

З огляду на те, що в сільському господарстві є актуальними питання його прискореного розвитку на інноваційній основі – підвищення рівня селекційного та техніко-технологічного забезпечення, зниження ресурсоємності і собівартості, застосування прогресивних інструментів та методів модернізації виробництва, запропоновані для широкого впровадження розробки, що містяться в каталозі, будуть цікавими керівникам і спеціалістам сільськогосподарських підприємств, фермерських й особистих селянських господарств, науково-педагогічним працівникам, аспірантам, магістрам та студентам закладів освіти аграрного профілю, фахівцям органів державного управління агропромисловим комплексом України.

Докладніше із запропонованими розробками можна ознайомитись безпосередньо у науково-дослідних установах НААН, зазначених у каталозі.

Розробки успішно пройшли випробування у лабораторіях, на дослідних полях і фермах науково-дослідних установ, виробничу перевірку в державних підприємствах дослідних господарствах НААН та агроформуваннях регіонів, отримали державну сертифікацію і, за оцінками експертів, мають підвищений попит у сільськогосподарських товаровиробників.

Постановою Президії НААН від 30.01.2020 р. (протокол № 1) каталог включений до плану видань Державного видавництва «Аграрна наука» на 2020 рік і на даний час підготовлений ним до друку.

З каталогом інноваційних розробок НААН, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво, можна ознайомитись за посиланнями (матеріали представлено у форматі pdf):

РОЗДІЛ І. ЗЕМЛЕРОБСТВО, МЕЛІОРАЦІЯ ТА МЕХАНІЗАЦІЯ

РОЗДІЛ ІІ. РОСЛИННИЦТВО

РОЗДІЛ ІІІ. ТВАРИННИЦТВО

РОЗДІЛ ІV. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

РОЗДІЛ ІV. АГРАРНА ЕКОНОМІКА І ПРОДОВОЛЬСТВО

РОЗДІЛ VІ. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

 

опубліковано: Сергій Петрович Саяпін    2021-03-12 08:42:48