Прикладне застосування інформаційних технологій. Веб-технології. Програміст, дизайнер.
Старший викладач кафедри інформаційних систем НУБІП України, завідувач навчальної лабораторії комп’ютерних технологій кафедри інформаційних систем НУБІП України, редактор сайту agroua.net та edorada.org.
Адміністратор
Кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин. Напрямок наукових досліджень: Фізіологія та патологія молочної залози у тварин, акушерська і гінекологічна диспансеризація у скотарстві.
Розробка  дорадчої системи поширення сільськогосподарських знань та інформації, застосування динамічних моделей та інтерактивних консалтингових систем для прийняття науково-обґрунтованих рішень в дорадництві, розробка  електронної дорадчої системи е-Екстеншн в Україні.
Завідувач кафедри інформаційних систем Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат економічних наук, засл.професор НУБіП України
Біологія бур`янів, прийоми і системи захисту від бур`янів в сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських культур, no-till.
Вивчення фізіології та патології родів, післяродового періоду та методів стимуляції відтворної здатності високопродуктивних корів, застосування прополісу та наночасток металів при акушерській та гінекологічній патології у корів.
Біотехнологія відтворення дрібних домашніх тварин (штучне осіменіння собак).
Компанія "ПрофКнига" пропонує професійну літературу різних напрямків: Харчова промисловість, Сільське господарство, Будівництво, Транспорт, Полімери та пластмаси. Каталог постійно оновлюється й доповнюється новими розділами.
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин Національного університету біоресурсів і природокористування України
Молодший науковий співробітник, кафедра інформаційних систем, Національний університет біоресурсів і природокористування України
У 2000 році  відкрила для себе культуру Трипілля. З 2000р. почалась робота над створенням колекції трипільської кераміки за технологією майстрів – трипільців, співпраця з археологами, участь в археологічних розкопках, вивчення складу глин, орнаментів і символів.
доктор с.-г. наук, професор кафедри садівництва ім. проф. В.Л.Симиренка НУБіП України, головний науковий співробітник
Автор понад 100 наукових праць, 5-ти підручників і посібників (у співавторстві), 14 патентів на корисну модель, 4-х сортів малини та аґрусу (у співавторстві). Під науковим керівництвом В.Т. Гонтара підготовлено і захищено 3 кандидатські дисертації.
Наукові інтереси: картографування природних ресурсів; електронні карти; атласне картографування; агрохімічні картограми; картографування грунтового покриву картографування змін стану та використання земельних ресурсів.
доктор географічних наук, професор, академік Завідувач кафедри геодезії та картографії, Екологічної академії наук України, дійсний член (академік) Наукового товариства ім. Т. Шевченка (НТШ), академік АН вищої освіти, Заслужений діяч науки і техніки України.
Регіональний Східноєвропейский Центр Моніторингу Пожеж (REEFMC). Керівник, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри лісівництва НУБіП України, завідувач лабораторії лісової пірології.
Заступник головного редактора. Журнал "Сучасне птахівництво" - науково-виробниче видання для фахівців птахівничої галузі та птахівників-любителів. На його сторінках Ви ознайомитеся з технологіями утримання різних видів птиці на птахофабриках і в умовах сільського двору.
Кандидат технічних наук, доцент, кафедра "Автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненко" НУБіП України
доктор економічних наук, професор. Завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Національного університету біоресурсів і природокористування України
Сфера наукових інтересів: програмування врожаю сільськогосподарських культур, оптимізація умов живлення та удобрення кукурудзи, застосування водорозчинних добрив, системи дистанційного зондування стану посівів.
Кандидат технічних наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка НУБІП України Основний напрямок науково-дослідної роботи: обґрунтування параметрів засобів механізації обробітку грунту в садах інтенсивного типу.
Доктор економічних наук, професор, академік НААН України, Української академії інформатики. Вчений з питань управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій та його інформаційного забезпечення.
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету "Києво-Могилянська академія"
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент, директор НДІ технологій та якості продукції тваринництва. Напрям наукової діяльності – проблеми годівлі сільськогосподарських тварин та удосконалення систем вирощування молодняку великої рогатої худоби.
Організація та проведення навчальних заходів з питань розвитку аграрного бізнесу та сільських територій
Доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, кандидат сільськогосподарських наук
д.т.н., професор, завідувач кафедрою тракторів, автомобілів та біоенергосистем НУБіП України
Старший викладач кафедри інформаційних систем НУБіП України
Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності НУБіП України
Наукові інтереси: агробіологічне обґрунтування елементів технологій культивування їстівних грибів, інтродукція нових видів культивованих грибів.
К.е.н., доцент НУБіП України. Область наукових інтересів: аналітика великих даних, інформаційне забезпечення розвитку аграрного підприємництва
Кандидат економічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України
Магістр права; юрист Адвокатського об`єднання "IMG Partners"
Старший викладач кафедри інформаційних і дистанційних технологій. Керівник міжкафедральної навчальної лабораторії "Центр компетенцій 1С"
Старший викладач кафедри комп'ютерних систем і мереж
Кандидат економічних наук, доцент кафедри аграрного консалтингу і туризму НУБіП України. Сфера наукових інтересів: економічні взаємовідносини між виробничою та обслуговуючою сферами, розвиток туризму в Україні.
кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних систем НУБіП України
Працюю в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Наукові інтереси: розвиток біоекономіки, соціальне парнерство, розвиток сільських територій
Доцент кафедри економічної теорії, зав. навчально-наукової лабораторії економічної теорії та біоекономіки, Національний університет біоресурсів та природокористування України
Працюю в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.
Проблемами сталого розвитку, мікро- та макроекономічними факторами розвитку біоекономіки в Україні та світі, управлінням економічною безпекою
Директор Всеукраїнської громадської організації «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України»
Консультант з місцевого економічного розвитку, стратегування, розвитку МСП та залучення інвестицій.
кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем НУБіП України
Банківське кредитування аграрних підприємств.
Порівняння лізингу та банківського кредиту. Поточні пропозиції лізингових продуктів в Україні
Інструменти банківського кредитування
Розвиток ринку страхових послуг в аграрному секторі економіки України, соціальне забезпечення населення, управління ризиками.
Екологічне оподаткування, фінанси природокористування, платежі за екосистемні послуги.
Проблеми теорії і практики формування та трансформації фінансової звітності аграрними підприємствами, проблеми бухгалтерського обліку активів та зобов’язань.
Бухгалтерський облік та звітність у сільському господарстві.
Проблеми світового сільського господарства, дослідження кон’юнктури світових аграрних ринків, зовнішньоекономічна діяльність аграрного сектору економіки України та особливості зовнішньоторговельних відносин України з країнами ЄС.
Оподаткування та його особливості у сільському господарстві, адміністрування податків, податкова оптимізація, міжнародне оподаткування.
Сталий розвиток агробізнесу, бізнес-планування розвитку сільськогосподарських підприємств.
Розвиток підприємництва в сільському господарстві, бізнес-планування розвитку сільськогосподарських підприємств.
Аудит фінансової звітності в умовах трансформаційних перетворень.
Проблеми теорії та практики аудиту діяльності підприємств; теоретико-методологічні засади управлінського обліку та його впровадження в діяльність підприємств.
Аналіз кредитоспроможності позичальника з позиції банка-кредитора.
Управління ризиками в сільському господарстві, оцінка бізнесу в аграрному секторі економіки.
Професор кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук.