Учасники спільноти
Сергій Степанович Деркач
Біотехнологія відтворення дрібних домашніх тварин (штучне осіменіння собак).
Тільки зареєстровані користувачі можуть стати учасником спільноти
    Акушерство, гінекологія та біотехнології відтворення тварин
Пропонуємо курс дистанційного навчання з дорадництва
Детальніше про цю спільноту

Спільноту організовано фахівцями кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин НУБІП України.

Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин бере свій початок одночасно із становленням Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту (1920 р.).
Як самостійна кафедра ветеринарного акушерства і гінекології заснована у 1937 році і першим її завідувачем став доцент К.І. Туркевич, який завідував кафедрою до липня 1951 р. У подальшому впродовж 33 років кафедрою завідував професор І.С. Нагорний. З 1985 по 1994 р. завідував кафедрою доцент В.П. Поліщук, а з 1994 по 1998 р. – доцент В.М. Лакатош. З 1998 р. кафедрою завідує д.вет.н., професор В.Й. Любецький.
Важливим доробком співробітників кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин НУБіП України слід вважати впровадження наукових розробок у практику шляхом проведення міжнародних науково-практичних конференцій “Сучасні проблеми фізіології та патології відтворення тварин”. В останній, яка відбулась у жовтні 2009 року, прийняли участь науковці з 10 вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів НААН України. Слід відмітити активну участь у її роботі практикуючих лікарів ветеринарної медицини з різних регіонів України: Київська, Миколаївська, Рівненська, Волинська, Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська, Сумська, Черкаська, Чернігівська, АР Крим, Хмельницька.
За редакцією професора В.А. Яблонського видано перший український підручник з акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин з основами андрології. Підручник витримав за два роки два видання, і попит на нього не зменшується. Автором перевидано навчальний посібник “Біотехнологія відтворення тварин” (2005 р.).
З листопада 2002 р. при кафедрі працює спеціалізована вчена рада К. 26.004. 13., а з грудня 2004 р. - Д 26.004.13, із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 16.00.07 – ветеринарне акушерство та 16.00.05 – ветеринарна хірургія, головою якої є професор Любецький. В.Й. За період функціонування ради захищено 34 кандидатських дисертацій та 3 докторські.
Нині кафедра є координатором підготовки навчальних програм для ОКР “Магістр” з дисциплін “Хвороби жуйних”, “Методи наукових досліджень”, а також проведення курсів підвищення кваліфікації лікарів ветеринарної медицини з напрямку ветеринарне акушерство.
Співробітники кафедри продовжують традиції щодо організації навчального процесу у виробничих умовах – виїзні клінічні заняття, навчальні практики з біотехнології відтворення с.-г. тварин та акушерства і гінекології, які проводяться на базі навчально-дослідних господарствах НУБіП України.
Співробітниками кафедри проводиться науково-дослідна роботу з держбюджетних, госпдоговірних та ініціативних тематик.
Щорічно співробітниками кафедри надається консультативно-практична допомога господарствам України різної форми власності з питань фізіології і патології відтворення тварин тощо.
Пріоритетними науковими напрямками діяльності кафедри є:
• вдосконалення методів діагностики, терапії та профілактики акушерських і гінекологічних захворювань у високопродуктивних корів;
• застосування препаратів наночасток для лікування і профілактики акушерської та гінекологічної патології у тварин;
• продовження вивчення причин, діагностика та профілактика патології фетоплацентарного комплексу у корів;
• акушерсько-гінекологічна диспансеризація;
• фізіологія і патологія розмноження дрібних тварин.

Запрошуємо спеціалістів приєднатися до нашої спільноти!

Останні матеріали. Всього статей: 12
Застосування препарату Ріфен при лікуванні корів, хворих на серозно-катаральний мастит
Встановлено, що застосування нестероїдного протизапального препарату Ріфен у поєднані з внутрішньоцистернальним введенням препарату Бровамаст 2 Д є ефективним методом лікування корів, хворих на серозно-катаральний мастит.
Читати далі
опубліковано: Юрій Васильович Жук    2015-04-07 10:22:43
Імунний статус корів у сухостійний період за умов введення до їх раціону вітамінно-мінерального преміксу “Баланс”
Встановлено, що згодовування вітамінно-мінерального преміксу “Баланс” високопродуктивним коровам голштинської породи в сухостійний період стимулює функцію імунної системи
Читати далі
опубліковано: Юрій Васильович Жук    2015-04-07 10:09:30
Стимуляція відтворної функції корів при гіпофункції яєчників
Встановлено, що застосування тканинного препарату СТП у поєднані з сурфагоном є ефективним методом стимуляції відтворної функції корів за гіпофункції яєчників.
Читати далі
опубліковано: Юрій Васильович Жук    2015-04-07 09:55:18
Ефективність затосування біологічного препарату “БСП” для профілактики родової та післяродової патології у корів
Встановлено, що тканинний препарат “БСП” з імуностимулюючими властивостями є високоефективним засобом для профілактики затримання посліду у корів, а також виникненню післяродової патології (гостра субінволюція, післяродовий метрит)
Читати далі
опубліковано: Юрій Васильович Жук    2015-04-07 09:35:16
Застосування препарату мінерасол для стимуляції відтворної функції корів
Встановлено, що застосування препарату мінерасол для стимуляції відтворної здатності корів за гіпофункції яєчників сприяє підвищенню їх заплідненості від першого осіменіння, скороченню тривалості неплідності.
Читати далі
опубліковано: Юрій Васильович Жук    2015-04-07 09:24:45