Відображення кредитів в звітності

Чи потрібно відображати кредити в обліку і фінансовій звітності?

Відповіді (1)

 1. Олена Анатоліївна Боярова

  Облік короткострокових кредитів ведуть на рахунку 60 «Короткострокові позики». Це пасивний рахунок, по дебету якого відображають погашення кредиту, а по кредиту — одержання.

  При отриманні короткострокових кредитів банків роблять записи по кредиту рахунку 60 і в дебет рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 64 «Розрахунки за податками і платежами», 65 «Розрахунки за страхування», 68 «Розрахунки за іншими операціями» та ін.

  Погашення заборгованості по короткострокових кредитах здійснюють з поточного рахунку підприємства: дебет рахунку 60, кредит рахунку 31 «Рахунки в банках».

  Зобов’язання за короткостроковими кредитами відображається в Балансі (Звіті про фінансовий стан) в пасиві 3 розділ «Поточні зобов'язання і забезпечення» рядок 1600 «Короткострокові кредити банків».

  Довгострокові кредити банків — це сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточними зобов’язаннями.

  Облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами ведеться на рахунку 50 «Довгострокові позики» із відповідними субрахунками.

  За кредитом рахунку 50 «Довгострокові позики» відображаються суми одержаних довгострокових позик із Дт 311, 312, а також переведення до їх складу короткострокових (відстрочених) позик із Дт 60; за дебетом 50 — погашення заборгованості за ними і переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями Кт 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями».

  Зобов’язання за довгостроковими кредитами відображається в Балансі (Звіті про фінансовий стан) в пасиві 2 розділ «Довгострокові зобов'язання і забезпечення», рядок 1510 «Довгострокові кредити банків».