Овочівництво

  • Роман Тендера
  • Рослинництво
  • технології
  • захист рослин
  • Польові культури
  • Садівництво
  • 20.04.15

Овочівництво

Розвиток сільського господарства в Україні неможливий без впровадження нових прогресивних технологій виробництва, використання сучасних досягнень аграрної науки.

Колектив авторів Української технологічної Академії під керівництвом академіка А.І. Пашковського зробили спробу узагальнити передовий досвід вирощування овочевих сільськогосподарських культур в захищеному і відкритому грунтах, дати конкретні рекомендації виробникам та спеціалістам.

В книзі Сучасні технології овочівництва висвітлюються особливості вирощування овочів у закритому грунті з використанням систем крапельного поливу. Подана прогресивна технологія боротьби зі шкідниками і хворобами. Докладно описана малооб’ємна гідропоніка і промислова технологія вирощування основних овочевих культур.

Тема капельного зрошення і фертигації знайшла продовження в виданні «Современное промышленное производство овощей и картофеля с использованием систем капельного орошения». В книзі також наведені розрахунки норм внесення добрив з фертигацією, з урахуванням планованої врожайності й рівня родючості грунту. Наведені схеми розміщення рослин, капельних ліній, засоби механізації, асортимент гербіцидів, терміни та норми їх внесення. Подані рекомендації по використанню пестицидів для захисту від шкідників та хвороб.

Не втратила актуальності й видана ще в 2003 році книга «Сучасні методи захисту плодово-ягідних і овочевих культур від шкідників». В ілюстрованому кольоровому виданні вперше в Україні систематизовано та охарактеризовано більше 200 головних шкідників та хвороб плодових, ягідних і овочевих культур. Описані агротехнічні, фізико-механічні, біологічні та хімічні заходи по боротьбі з бур’янами та ефективні проти шкідників і хвороб.

Окрім цього можемо звернути Вашу увагу на праці білоруських вчених з селекції та вирощування огірків у відкритому грунті, агротехніки капусти, моркви. Студенти-аграрники знайдуть багато корисної інформації в лабораторному практикумі з овочівництва, в підручниках з захисту овочевих культур.

В монографії «Основи органічного виробництва», виданої за підтримки Швейцарського агентства з розвитку та кооперації, розкрито науково-теоретичні і практичні основи виробництва органічної продукції, інноваційні технології вирощування і збирання основних овочевих культур в органічному землеробстві, науково обґрунтовано суть органічної, біодинамічної систем та ЕМ-технології, методику використання мікробіологічних препаратів для боротьби з шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур.