Книги з агрохімії

  • Роман Тендера
  • Рослинництво
  • 20.04.15

Розвиток сільського господарства неподільно пов’язаний з інноваційними технологіями в агрохімії. Дослідженню агрохімічних методів завжди приділяли увагу вчені. Класичним підручником з Агрохімії стало видання під редакцією професора М.М. Городнього, по якому ще й досі навчаються в сільськогосподарських учбових закладах.

Але наука не стоїть на місці і сучасні вимоги ефективного і раціонального землеробства знайшли відображення в нових роботах і підручниках. Видавництво «Зерно» пропонує переклад посібника з грунтозберігаючої технології «Notill»,системи нульової обробки грунту, та рекомендації щодо переходу на цю прогресивну систему від традиційного землеробства.

Основи органічного

У книзі «Основи органічного виробництва» розкрито основи органічного землеробства, інновації, технології вирощування основних польових і овочевих культур, обґрунтовано суть органічної, біодинамічної систем та ЕМ-технології, методику використання препаратів для боротьби з шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур.

Львівське видавництво «Новий Світ» започаткувало серію книг з екологічного землеробства та грунтознавтсва. До Вашої уваги підручники «Грунтознавтво», «Основи грунтознавства», «Екологічне землеробство» та монографії «Екологічні основи зниження забур'яненості агрофітоценозів», «Агрохімічне обслуговування сільськогосподарських формувань».

Доктор с-г наук Господаренко Г.М. з Уманського Національного Університету видав підручник «Агрохімія», який став бестселером і ведеться робота над перевиданням з доповненнями і виправленнями.

Неабиякий науковий та практичний інтерес становить робота колективу авторів Інституту фізіології рослин під керівництвом Швартау В.В. Гербіциди. В 2-х тт. Т.1. Фізіологічні основи регуляції фітотоксичності. + Т.2. Фізико-хімічні і біологічні властивості. У двотомному дослідженні розглянуто механізми регуляції фітотоксичності гербіцидів, а також основні фізико–хімічні та біологічні властивості відомих гербіцидів, особливості їх застосування.

У книзі «Мінеральні добрива в Україні» приведено інформаціюпро добрива, що виробляються українськими та зарубіжними компаніямиі використовуються в Україні. Представлено перелік добрив для сільськогосподарського виробництва, дані про їх склад та ефективність їх застосування.

Сподіваємось, наш (АВТОРиМ) каталог сільськогосподарської літератури стане для Вас потрібним і зручним навігатором для пошуку необхідної інформації.