Книги з птахівництва

  • Роман Тендера
  • Тваринництво
  • 09.09.15

Птахівництво сьогодні є найдинамічнішою галуззю не тільки в тваринництві, але і в сільському господарстві України в цілому. Адже витрати на цей вид бізнесу швидко повертаються в порівнянні з іншими галузями тваринництва.

          Аграрна наука теж не стоїть осторонь цього процесу й останнім часом активно проводяться дослідження новітніх технологій у птахівництві, вивчаються хвороби птиці, розробляються ефективні раціони годівлі.

         хвороби птиці В 2013 році видано підручник «Інфекційні хвороби птиці», в якому докладно викладене сучасне розуміння питань епізоотології, діагностики, диференційної діагностики інфекційних хвороб птиці, дається різнобічна оцінка заходів профілактики і боротьби із хворобами на основі останніх інструктивних матеріалів, виданих в Україні.

          Також заслуговують на увагу довідники видатного професора, доктора ветеринарних наук Б. Ф. Бесарабова: «Болезни птиц», «Диагностика и профилактика отравлений сельхоз птицы».

          Львівське видавництво «Новий світ» презентувало в 2014 році посібник «Проектування технологічних процесів у тваринництві та птахівництві», в якому розглянуто найбільш важливі питання з цілої низки дисциплін. Видання може бути корисним як в навчальних цілях ,так і на виробництві, і вже отримало чимало схвальних відгуків від спеціалістів. Доповнене електронним додатком.

          Значне місце в будь-якій галузі тваринництва відводиться організації повноцінної раціональної годівлі. У довіднику «Кормление сельскохозяйственной птицы» розглянуто питання нормованої годівлі різних видів птиці, кормові засоби,в тому числі нетрадиційні корма в птахівництві, викладено дані про потреби птиці у воді, поживних та біологічно активних речовинах. Представлені рекомендації по годівлісільськогосподарської птиці з урахуванням складу й поживності кормів. Особливу увагу годівлі, як найважливішому технологічному фактору, приділено й в останній праці білоруських вчених «Птицеводство. Лабораторній практикум», 2015рік видання. 

Джерело: Технічна книга