Нові книги з сільського господарства

  • Роман Тендера
  • 14.02.17

Селекція і насінництво польових культур. Васильківський С.П., Кочмарський В.С.

У підручнику викладено сучасний стан знань у галузях селекції і насінництва в хронологічній послідовності від зародження до становлення сучасної науки щодо поліпшення існуючих і створення нових сортів рослин. Питання теорії створення сортів викладено на основі концепцій сучасної експериментальної генетики, а практичної селекції - з урахуванням досвіду вітчизняних та зарубіжних селекційних установ. Насінництво польових культур подається на основі принципів екологічного районування, використання позитивних модифікацій у виробництві сортового насіння з урахуванням змін, що відбулися в Україні з 2009 р. і відбуваються дотепер щодо організації в системі Державного сортовипробування, в організації інспектування насіннєвих посівів за схемою ОЕСД та ін.
Підручник може бути корисним для студентів ОКР магістр, аспірантів і здобувачів наукових ступенів та практичних працівників-початківців у галузі селекції і насінництва.

 

Лікарські рослини: технологія вирощування та використання. Біленко В.Г.

У підручнику подано стислу історію лікарського рослинництва, органогенез лікарських рослин, морфологію насіння і підготовку його до сівби. Охарактеризовано фізіологічно активні речовини, що виробляють рослини. Розглянуто методику заготівлі лікарської рослинної сировини та виготовлення з неї лікарських форм.
Висвітлено агротехніку 123 основних видів (із них 14 досі не культивували в Україні у виробничих умовах). Наведено їхню стислу ботанічну характеристику, місця зростання у природних умовах, хімічний склад, побічну дію і використання лікарських рослин у медичній та ветеринарній практиці. Дано також морфологічну характеристику або лише згадано 81 близький вид лікарських рослин вітчизняної та зарубіжної флори.
Приділено увагу отруйним рослинам і охороні лікарських рослин.
Для студентів і викладачів вищих аграрних та фармацевтичних навчальних закладів. Стане в нагоді й студентам вищих медичних і учням фармацевтичних відділень середніх навчальних закладів, а також учням середніх спеціальних аграрних закладів освіти, виробничникам, широкому колу аматорів, які займаються вирощуванням лікарських рослин.

Інтенсивні технології в аквакультурі. Кононенко Р.В., Шевченко П.Г.

Викладено інтенсивні технології при вирощуванні об’єктів аквакультури, методи підвищення продуктивності водойм, технології відтворення та культивування об’єктів тепловодної та холодноводної аквакультури (коропових, щучих, лососевих, осетрових, сомових, цихлідових та ракоподібних). У посібнику викладено основи інтенсивної технології, якість і безпека рибної продукції, вплив аквакультури на стан довкілля правила гігієни і санітарії рибної промисловості. Розраховано на студентів факультету тваринництва та водних біоресурсів, а також усіх тих, хто займається культивуванням промислових гідробіонтів.