ГНУЧКІ МЕТОДОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ IT ПРОЄКТАМИ

 • Володимир Віталійович Харченко
 • Інформаційне забезпечення агропідприємництва
 • 22.11.20

Нині, для ефективного управління проектами у сфері IT, менеджери мають не слідувати за єдиною методологією, а набувати досвіду роботи з багатьма фреймворками, навчатися поєднувати різні практики, з основною метою повністю задовільнити потреби IT проєкту [4]. Керівники проєктів використовують багато методів, інструментів та прийомів для успішного завершення свого проекту. Зазвичай, вони обирають різні системи, принципи та практики для вчасної реалізації своїх проєктів [5, 6]. Методології можуть бути змінені від одного проєкту до іншого, залежно від розміру,  результатів, складності та цілей проєкту.

Відповідно до опитування, проведеного Pulse of the Profession за 2019 р., зазначається, що 89% респондентів заявили, що їх організація впровадила гнучкі методології для управління проєктами. Дані раніше наведеного опитування  також засвідчили, що організації зазнали збитків на рівні 12% власних інвестицій, через низьку ефективність роботи з проєктами [7].

За визначенням РМІ (Project Management Institute), методологія - це система практик, прийомів, процедур та правил, що використовуються тими, хто працює в тій чи іншій сфері [7].

Agile методологія передбачає набір цінностей та принципів для розробки програмного забезпечення. Agile Manifesto описує дану методологію з чотирма цінностями та дванадцятьма принципами. Нижче наведено чотири значення маніфесту Agile [10]:

 • особистості та їхні взаємодії важливіші, ніж процеси та інструменти;
 • робоче програмне забезпечення важливіше, ніж повна документація;
 • співпраця із замовником важливіша, ніж контрактні зобов’язання;
 • реакція на зміни важливіша, ніж дотримання плану.

Agile підходи щодо управління проєктами забезпечують гнучкий, ітеративний процес проєктування та побудови. Agile проєкти характеризуються низкою завдань, які розробляються, виконуються та адаптуються відповідно до ситуації, а не заздалегідь спланованим процесом.

Так, на рис. 1 зображено частку використання різних методологій. За даними Pulse of the Profession 2018, майже 80 % IT компаній обирають методологію Agile або гібридний Agile. Прогнзовані методи відповідно складали 10 %  всіх проєктів [7].

Рис. 1 Частка використовуваних методологій в IT проєктах

Джерело: [7].

Проведене дослідження дозволило встановити, що основними причинами запровадження наведених методологій є  бажання збільшити продуктивність роботи над проєктами, навчатися вірно встановлювати пріоритети під час роботи та запровадити інновації (рис. 2).

Рис. 2 Причини використання методологій

Джерело: [8].

Одним із найрозповсюдженим фреймворком є Scrum – це методологія управління проєктами, що пропонує принципи та процеси для покращення результатів. У процесі розробки програмного забезпечення саме Scrum є однією з найпопулярніших та найпростіших фреймворків щодо реалізації принципів Agile на практиці.

Відповідно до такої методології робота ділиться на «спринти», цикл розвитку, що зазвичай триває 2-4 тижні. Після закінчення кожного спринту, робота перевіряється на спринтерському оглядовому засіданні, щоб разом із власником продукту визначити, чи відповідає він бажаному.

За результатами опитування сайту Scrum.org встановлено, що [9].

 1. Дві третини респондентів працюють у Scrum Team, що складається щонайменше із семи членів команди. Невеликі Scrum-групи з чотирьох-п’яти чоловік складають менше 20% у вибірці.
 2. Переважна більшість респондентів є членами Scrum Teams із двотижневим спринтом (81 відсоток).
 3. Більше 10 відсотків усіх респондентів витрачають принаймні 4 години на тиждень на тренінг інших членів команди. З іншого боку спектру, 40 відсотків приділяють менше години на тиждень тренуванню своїх товаришів по команді або взагалі не роблять цього.
 4. Scrum був створений для розробки програмного забезпечення. Тому, його не можна використовувати для кожного проєкту в сфері IT, оскільки фіксований бюджет, терміни та обсяг забезпечують недостатню гнучкість для команди. Ось чому багато агентств беруть деякі концепції Scrum - невеликі, самоорганізуючі, багатофункціональні команди, щоденні стендапи, демо-версії та ретроспективи і використовують їх, у якомусь гібридному підході.

Рис. 3 Необхідний час на тиждень, що витрачається на тренування або підтримку окремих членів команди

Джерело: [8].

У свою чергу Kanban – це методологія управління проєктами, орієнтована на принципи ощадливості та суворий процес підвищення ефективності. Багато в чому схожа на Scrum. Методологія Kanban легка у процесі, гнучка, не має встановлених ролей і намагається поліпшити пропускну здатність, збільшуючи увагу команди на важливих справах. Основними практиками є: візуалізація робочого процесу, обмеження незавершеного виробництва, вимірювання часу виконання, чітка політика процесу та постійна оцінка можливостей вдосконалення [10].

Даний фреймворк зосереджується на вимірюванні часу виконання - скільки часу проходить після проходження інструктажу. Менеджери проєктів зазвичай використовують клейкі нотатки на дошці Kanban або в Інтернет-інструменті, наприклад Trello, для представлення робочого процесу команди, з такими простими категоріями, як «Завдання», «Виконання» та «Готово».

Методологія Scrumban – це відносно нова гібридна методологія управління проєктами, що поєднує Scrum та підхід Kanban до управління проєктами. Замість того, щоб працювати в потенційно обмежувальних спринтах із часовим обмеженням, Scrumban використовує принцип планування на вимогу, щоб заповнити відставання, а завдання призначаються командою, яка виконує їх, як у Kanban. Це означає, що незавершена робота обмежена, і команда розробників залишається зосередженою на нагальній задачі, а не турбується про огляд спринту та те, що команда взяла на себе в цьому спринті.

Lean це методологія управління проєктами, орієнтована на ефективність. Дана методологія допомагає вирішити низку основних питань, з яким кожен день зіштовхується підприємство – створити високу якість продукції при низьких затратах, скоротити термін створення продукту.

Рис. 4 Бар’єри, що перешкоджають запровадженню методологій

Джерело: [8].

Отже, незважаючи на високу ефективність методологій, в нашому суспільстві, ще залишились бар’єри, що перешкоджають ефективному впровадженню даних інструментів до всіх можливих сфер. Головними перешкодами є: недостатні знання в даній сфері та небажання змінювати звичну методологію роботи, проте варто зазначити, що з кожним роком фактор  браку знань зменшується.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Чуланова Оксана Леонидовна. «Инновационные технологии управления проектами: гибкая методология Agile Manifesto» Вестник Сургутского государственного университета 1 (2018): 98-105.
 2. Чехунов Егор Игоревич, and Анна Павловна Белякова. «Особенности управления инвестиционными проектами при внедрении инновационных методов управления проектами Agile» Синергия наук 24 (2018): 544-550.
 3. Бородіна, О. О., Клименко Д. О. Ефективність сучасних методологій Agile: Scrum, Kanban. Diss. Полтавський національний технічний університет, 2016.
 4. Сорока П.М., Харченко В.В., Харченко Г.А. Управління проектами інформатизації Навч. посіб. К.: Вид-во «Аграр Медіа Груп», 2013. – 587 с.
 5. Харченко В.В., Харченко Г.А. Інноваційно-інформаційне забезпечення як засіб ефективного управління аграрного підприємства // Науковий вісник НУБІП України. – 2011. Вип.168. Ч.3 – С. 142-145.
 6. Харченко В.В. Методика ефективного застосування інформаційних технологій в аграрному підприємництві Науковий вісник НУБІП України. – 2014. Вип. 200. – Ч.1. – С. 329-333
 7. Pulse of the Profession 2019 Access Mode: https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2019
 8. 9 Agile Statistics That Actually Empower Teams 2019: https://www.targetprocess.com/blog/agile-statistics/
 9. Kuhrmann, Marco, et al. «Hybrid software and system development in practice: waterfall, scrum, and beyond» Proceedings of the 2017 International Conference on Software and System Process. 2017.
 10. https://www.scrum.org/resources/blog/hey-scrum-master-what-are-you-doing-all-day-survey-results