ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ

  • Віра Бутенко
  • Економіка
  • 27.10.23

Розвиток біоекономіки стає все більш популярним за останні роки. Цей інноваційний напрям допомагає розвивати економіку на основі біоресурсів і природних процесів. Біоекономіка допомагає підтримувати сталу й збалансовану економіку.

Всього за два десятиліття біоекономіка еволюціонувала з майже невідомої нікому концепції, до досить відомого тренду економічного розвитку країн.  Біоекономіка та її технології поширюються у суспільстві, наукових та технологічних спільнотах, фінансових та економічних колах, змушує промисловість переглянути свої стратегічні цілі щодо концепцій відновлюваності та сталості. На відміну від наукової доктрини, конкретної технології чи промислового сектору, біоекономіка є новою парадигмою, метою якої є створення, розвиток і відродження економічних систем, заснованих на сталому використанні відновлюваних біологічних ресурсів. Для цього біоекономіка потребує надійної науково-технічної бази, розвитку нових та ефективніших технологій; динамічних промислового, сільськогосподарського, економічного та фінансового секторів; і перш за все, послідовної політичної ініціативи. І звичайно, щоб мати успішний розвиток, біоекономіка має бути вбудована в суспільство. Громадськість має бути глибоко залученою до багатосторонніх діалогів, спрямованих на розробку необхідних для розвитку біоекономіки дій, до формування конкретних її цілей, результатів і, звичайно, до визначення потенційних переваг і ризиків. Формування біоекономіки включає обговорення досить важливих тем, які стосуються процесів використання ріллі, питної води, створення біопереробних заводів, управління біоекономікою, конфліктних ситуацій щодо відновлюваних ресурсів.

Процеси розвитку біоекономіки спостерігаються майже в усьому світі: починаючи з 2012 року в країнах Європейського Союзу, в Сполучених Штатах Америки та в багатьох інших країнах, включаючи високоіндустріалізовані країни, країни з перехідною економікою, і країни, що розвиваються, були розроблені та прийняти  Політичні стратегії розвитку біоекономіки. Більше 50 країн і регіонів сьогодні мають свої стратегії та ініціативи, пов’язані з біоекономікою. Саме тому на часі й Україні розробити власну стратегію розвитку  біоекономіки.

Концепція біоекономіки змінювалася впродовж останніх десятиліть. На початку основним завданням біоекономіки (наприклад, у США) був перехід від виробництва палива з викопних ресурсів (бензину, газу та вугілля) до біопалива (біоетанол, біодизель тощо). З роками біоекономіка вирішувала все ширше коло питань,  наприклад, генерація біопродуктів (мастильні матеріали, біобудівельні блоки, біопродукти тощо).
У ЄС початкові цілі Стратегії розвитку біоекономіки  у 2012 році були засновані на інвестуванні в науково-дослідну роботу, зміцненні політичної взаємодії та залученні зацікавлених сторін, а також розширенні ринків  біопродукції та підвищенні конкурентоспроможності країн [1].

На сьогодні оновлена стратегії біоекономіки ЄС спрямована на вирішення проблем сталого розвитку та економіки замкнутого циклу, які наразі вважаються невід’ємними частинами біоекономіки [2]. Країни-члени ЄС все більше визнають важливість координації дій стосовно подальшого розвитку біоекономіки, особливо на  регіональному рівні. Для мобілізації подальших інвестицій, які потрібні для розвитку біоекономіки, потрібне стабільне регуляторне середовище. Стосовно існуючих і нових технологій Стратегією було визначено потребу в масштабуванні та розгортанні інвестицій в інтегровані біопереробні підприємства для забезпечення подолання високих технологічних та ринкових ризиків. Оскільки з цим пов’язана необхідність кращого вирішення питань узгодженості політики, підкреслюється потреба в розвитку соціального партнерства між державою, бізнесом, громадськістю та наукою.

В Україні розвиток біоекономіки відбувається у декількох напрямках.

1. Залучення до виробництва біоресурсів. З 2014 року в Україні почали застосовувати біотехнології для використання біоматеріалів і біоресурсів. Зараз в Україні є декілька проектів, які присвячені створенню біоресурсів, а також застосуванню біотехнологій для досягнення максимальної їх ефективності.

2. Розвиток біоенергетики. Україна працює над розвитком біоенергетики, яка буде використовувати біоресурси та біотехнології для виробництва енергії. Біоенергетичні технології допомагають знизити викиди забруднюючих речовин та зменшити залежність від традиційних джерел енергії, таких як нафта та газ.

3. Розвиток біофармацевтики. Україна працює над створенням системи для доступного виробництва біологічних препаратів та медикаментів. Також українські експерти беруть участь у міжнародних проектах, які присвячені виробництву імуномодуляторів та біологічних засобів для лікування захворювань.

4. Розвиток технологій біоінформатики. Україна працює над розвитком технологій біоінформатики, які допомагають дослідникам швидше зрозуміти природу та процеси біосистем. Українські експерти працюють над розвитком програм, які допоможуть вирішувати складні проблеми біоінформатики.
Щоб підтримати розвиток біоекономіки в Україні, державні інституції повинні забезпечити створення біологічно-природних ресурсів і провести програми освоєння біотехнології. Також потрібно створити сприятливу фінансову систему, яка дозволяє залучати інвестиції до біоекономічних проектів. Для подальшого розвитку необхідно розширити програми підготовки кваліфікованих експертів, які будуть працювати над реалізацією біоекономічних ініціатив.


Список використаних джерел:

  1. The European bioeconomy in 2030Delivering Sustainable Growth by addressing the Grand Societal Challenges. Brussels, Belgium, BECOTEPS - Bioеconomy Technology Platforms FP 7 project. 2011. URL: http://www.epsoweb.org/file/560
  2. European Commission, (2018). A sustainable bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment: updated bioeconomy strategy. Publications Office. URL: doi: 10.2777/478385