МОЖЛИВОСТІ БІОЕКОНОМІКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

  • Віра Бутенко
  • Економіка
  • 27.10.23

Розвиток біоекономіки органічно пов’язаний із такими глобальними проблемами, як зміна клімату, нестача питної води, неякісні продукти харчування, вичерпність природних ресурсів, продовольча та енергетична безпека. Біоекономіка - це сучасний розвиток економічної системи, який зосереджується на використанні біологічних ресурсів для виробництва продуктів, матеріалів та послуг. Вона відіграє важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки, оскільки спрямована на збільшення продуктивності та якості сільськогосподарської продукції, зменшення негативного впливу виробництва на довкілля. Тому окреслення можливостей, за допомогою яких біоекономіка впливає на продовольчу безпеку є актуальним питанням сьогодення.

Перш за все необхідно відмітити, що розвиток біоекономіки може допомогти у збільшенні виробництва продуктів харчування за рахунок більш ефективного використання землі, водних та інших ресурсів. Більш ефективне використання земельних ресурсів можливе за рахунок підвищення продуктивності землі. Зокрема, біоекономіка створює можливості для  підвищення продуктивності землі шляхом використання нових технологій, таких як сучасні методи обробки ґрунту, використання ефективних біодобрив, насіння та гібридів рослин. Формування агробіокластерів допоможе сільськогосподарським підприємствам побудувати ефективну систему співпраці та  взаємодії у своєму регіоні для ефективнішого використання земельних ресурсів. Біоекономіка може сприяти більш раціональному використанню земельних ресурсів та зменшенню втрати врожаю за рахунок застосування новітніх технологій, таких як системи зрошення, моніторинг рослин за допомогою дронів, сільськогосподарської  робототехніки, що забезпечує більш точний та ефективний процес вирощування сільськогосподарської продукції. Крім того, розвиток біоекономіки може допомогти у створенні стимулів для сталого використання землі у майбутньому, таких як фінансові премії за збереження якості ґрунту та біорізноманіття.

Продовольча безпека також передбачає якість та безпечність продуктів харчування. Розвиток біоекономіки сприятиме виробництву більш якісних та безпечних продуктів харчування за рахунок впровадження і поширення органічного землеробства. Використання сучасних наукових досягнень у галузі сільського господарства та переробної промисловості допомагає виробникам сільськогосподарської продукції у знаходженні оптимальних рішень щодо вирощування та обробки продукції. Зокрема, розвиток генетичних технологій сприяє поліпшенню якості та врожайності рослин.

Біоекономіка забезпечує зменшення втрат продуктів харчування на етапах їх виробництва, зберігання та транспортування. Використання новітніх технологій зберігання продуктів харчування, таких як вакуумна упаковка, газова атмосфера, розумні температурні контролі та інші дозволяє зберігати продукти свіжими, не втрачати ними упродовж тривалого терміну корисні властивості, зменшити втрати виробників на етапі зберігання. Використання сучасних методів заморожування забезпечує збереження важливих живильних речовин та вітамінів в продуктах, що дозволяє зберегти їхню якість та корисні властивості на тривалий термін. Впровадження системи «нульових відходів» виробництва, що є складовою біоекономіки, передбачає використання всіх залишків та відходів виробництва для виробництва нових продуктів. Наприклад, залишки від виробництва одного продукту можуть бути використані для створення іншого, що дозволяє зменшити кількість відходів та збільшити ефективність виробництва продуктів харчування.
Розвиток біоекономіки допомагає виробникам харчових продуктів у взаємодії з місцевими споживачами та розвитку місцевих ринків. Зокрема, біоекономіка сприяє розвитку сталих систем виробництва та споживання продуктів харчування на місцевому рівні. Розвиток місцевих продовольчих ринків передбачає вирощування та продаж продуктів на місцевому рівні, що зменшує відстань та час, необхідний для транспортування продуктів, забезпечує доступність свіжих та якісних продуктів харчування для місцевого населення. Біоекономіка формує розвиток таких систем виробництва, які забезпечують використання місцевих ресурсів, створюють робочі місця та зберігають біорізноманіття. Крім того, біоекономіка сприяє розвитку місцевих продовольчих ринків, забезпечуючи створення умов для розвитку місцевих підприємств, що виробляють якісні та екологічно чисті продукти харчування. Це може бути досягнуто через використання сталих технологій виробництва, таких як органічне виробництво та агроекологічний підхід, що дозволяють зберегти родючість ґрунту та зменшити використання шкідливих хімікатів. Таким чином, біоекономіка забезпечує формування сталих систем виробництва та споживання продуктів харчування, доступність якісної та екологічно чистої продукції для місцевого населення та сприяє розвитку місцевої економіки.

Біоекономіка також передбачає створення нових продуктів та ринків, що можуть стати додатковим джерелом доходів для виробників продовольчих товарів. По-перше, використання сталих технологій та методів виробництва, може допомогти знизити витрати на хімічні добрива та пестициди, що підвищує рентабельність сільськогосподарських підприємств; по-друге, розвиток місцевих продовольчих ринків забезпечує зменшення відстані та часу, необхідного для транспортування продуктів, знижує витрати на транспортування та зберігання, забезпечуючи збільшення прибутку виробникам; по-третє, біоекономіка впроваджує нові технології виробництва та переробки продуктів харчування, що дозволяє виробникам створювати нові, більш якісніші продукти, збільшуючи додану вартість та прибуток. Нарешті, біоекономіка створює можливості для виробників виходу на нові ринки, розширення асортименту продукції, забезпечуючи збільшення споживчого попиту та підвищення рівня продажів.
Таким чином, розвиток біоекономіки може мати значний позитивний вплив на продовольчу безпеку, якщо використовувати ресурси ефективно та створювати умови для сталого розвитку галузі.