Роль еко-інновацій в економіці країн

 • Наталя Болгарова
 • 07.11.23

Погіршення стану навколишнього середовища зумовлює стрімке зростання ролі інновацій в процесі вирішення екологічних проблем та необхідність стимулювання якісних змін в структурі економіки.

Еко-інновація відноситься до типу інновацій, які допомагають досягти сталого розвитку при зменшенні впливу на навколишнє середовище виробничих процесів, забезпечуючи оптимальне та відповідальне використання природних ресурсів. Еко-інновації спрямовані на використанні у  виробничому процесі, технології орієнтованих на зменшення забруднення навколишнього середовища, шляхом використання відновлюваних ресурсів, зменшення споживання викопного палива та ядерної енергії, зменшення викидів CO2.

В науковій літературі немає єдиного визначення терміну «еко-інновація». Більшість авторів розуміють цей термін близько до визначення терміну «інновація», але з екологічною спрямованістю.
К. Реннінгсон розглядає наступні види еко-інновацій [1]:

− технологічні, включають в себе продукти та процеси, мета яких полягає в тому, щоб запобігти утворенню забруднення;
− соціальні, розглядається як наслідок дотримання стійких моделей споживання з боку суспільства (включають в себе звички споживання, екологічно чисту поведінку);
− організаційні, результат запровадження нових процесів або методів управління;
− інституціональні, включають в себе організації, об’єднання створені для вирішення екологічних проблем.

Відповідно до Р. Кемпа та П. Пірсона можна розділити еко-інновації на такі чотири основні категорії [2]:

 1. Екологічні технології (технології контролю забруднення, очищення, екологічний моніторинг та контрольно-вимірювальні прилади, екологічні енергетичні технології).
 2. Організаційні інновації для навколишнього середовища (системи запобігання забрудненню, екологічного менеджменту та аудиту).
 3. Продукти та послуги, що приносять користь довкіллю (нові або екологічно вдосконалені  продукти, зелені фінансові продукти (такі як еко-лізинг або еко-іпотека), екологічні послуги (управління твердими та небезпечними відходами, управління водою та стічними водами), екологічне консультування, тестування та інжиніринг, інші тестування й аналітичні послуги.
 4. Інновації зеленої системи (альтернативні системи виробництва та споживання (біологічне сільське господарство, енергетичні системи на основі відновлюваних джерел енергії).
  Еко-інновації в компаніях ведуть до зниження витрат, покращують здатність використовувати нові можливості для зростання та покращують їхню репутацію серед клієнтів. Таким чином, еко-інновації є потужним інструментом захисту навколишнього середовища з позитивним впливом на економіку та суспільство. Лідерами екологічних інновацій у Європі за 2022 рік є: Люксембург, Фінляндія, Австрія, Данія, Швеція, Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди [3].

Впровадження еко-інновацій набуває ще більшої актуальності внаслідок неймовірної шкоди завданої довкіллю України в результаті війни. З початку повномасштабного російського вторгнення екології Україні завдано збитків на 1 трлн грн, що становить майже €36 млрд., з них €11,4 млрд – це шкода, заподіяна ґрунтам, а €24,6 млрд – збитки внаслідок забруднення повітря [4]. Загальна сума збитків, завдана інфраструктурі України через війну, сягає $151,2 млрд. [5].

Реалізація еко-інновацій потребує екологізації інноваційної підприємницької діяльності, безвідхідних технологій із утилізації виробничих та побутових відходів, формування еко-інноваційної політики, підвищення еко-інноваційної активності, дослідження загальних закономірностей взаємозв’язку людини і довкілля, впливу чинників довкілля на людський організм та управління його здоров’ям [6]. Виникає необхідність об’єднання фінансових, виробничих та інтелектуальних ресурсів на зменшення деструктивного впливу довкілля та покращення його стану.

Список використаних джерел

 1. Трач Ю.П. Екоінновації: основні поняття та доцільність розвитку в Україні. URL: https://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-52/135-145.pdf
 2. Особливості впровадження інновацій в екологічному маркетингу малих та середніх підприємств. І.В. Ганжала, Т.А. Пальонна, А.О. Боковня, І.Р. Березюк-Рибак  URL:http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/278694
 3. Еко-інновації в центрі європейської політики URL:https://green-business.ec.europa.eu/eco-innovation_en
 4. Війна завдала екології України збитків на 1 трлн грн URL:https://forbes.ua/news/viyna-zavdala-ekologii-ukraini-zbitkiv-na-1-trln-grn-04102022-8761
 5. Київська школа економіки URL:https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zbitkiv-zavdana-infrastrukturi-ukrayini-cherez-viynu-syagaye-151-2-mlrd-otsinka-stanom-na-1-veresnya-2023-roku/
 6. Одрехівський М.В., Когут У.І. Проблеми формування еко-інноваційної політики URL:https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2022/oct/28849/vse-78-91.pdf