Аудит безперервності діяльності підприємства

 • Наталія Петрівна Кузик
 • Економіка
 • 07.12.21

Плануючи та здійснюючи аудиторські процедури, оцінюючи їх результати, аудитор повинен розглянути відповідність використання управлінським персоналом при підготовці фінансових звітів припущення про безперервність діяльності підприємства. Її оцінка є основним принципом підготовки фінансової звітності. На підставі припущення про безперервність діяльності підприємство, як правило, розглядається як таке, що продовжуватиме свою діяльність у майбутньому і не має наміру, потреби ні ліквідуватися, ні припиняти діяльність чи шукати захисту від кредиторів відповідно до законів або нормативних актів.

З метою отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності під час складання фінансової звітності, аудитору необхідно сформувати запит до клієнта з наступними рекомендованими питаннями:

 • чи очікує Компанія наступного року значні виплати за позиками?
 • чи порушувалися Компанією умови угоди про позику?
 • чи існують борги або припинення виплати дивідендів?
 • чи з’явилися нові розробки конкурентів, у відповідь на які Компанія не вчинила необхідних дій?
 • чи здатна Компанія вчасно платити кредиторам?
 • чи здатна Компанія вчасно виконувати умови угод про позики?
 • чи підтверджується, що Компанія не може відновити старі основні засоби внаслідок відсутності фінансів?
 • чи є наміри управлінського персоналу ліквідувати суб’єкт господарювання або припинити операції?
 • чи відбулась (або планується) втрата ключового управлінського персоналу без належної зміни?
 • чи відбулась (або прогнозується) втрата основного ринку, основного Клієнта, права привілею або ліцензії?
 • чи виникають проблеми з робочою силою або дефіцит важливих матеріалів?
 • чи відчувається нестача важливих ресурсів?
 • чи відбулася поява дуже успішного конкурента?
 • чи призведуть незавершені судові справи, якщо вони будуть задоволені, до претензій, виконання яких Компанією малоймовірне?
 • чи відбувались зміни у законодавчих чи нормативних актах, які, за очікуванням, негативно вплинуть на Компанію?
 • чи існує неповне страхування ризиків?

У відповідь на зазначені питання щодо фінансового стану Компанії, а також її майбутніх перспектив в умовах політичної та економічної кризи, вищий управлінський персонал або ті, кого наділено найвищими управлінськими повноваженнями, повинні повідомити аудитора чи немає наміру Компанія припиняти або суттєво скорочувати свою фінансово-господарську діяльність протягом найближчих дванадцяти місяців.